Når jeg skal bli kjent med nye lesere, er bevisstgjøringen om hvorfor de liker en bok en stor del av forarbeidet, og da må man sette av tid til de gode samtalene, både i klasserommet og individuelt. I og med at jeg da har lest de fleste bøkene elevene også har lest, så kan vi ha flotte meningsfulle samtaler om hva vi egentlig syns om disse bøkene – og da – da skjer magien!

Det sier lærer Hege Fjeld. Hun er en av drivkreftene bak bok- og kulturbussen i Sør-Troms som vant Gullboka for årets prosjekt med ”La ungdommen bestemme”. Sammen med bibliotekar Anne Gerd Lehn er hun intervjuet på nettsiden til Foreningen !les.

Gjennom samarbeid mellom kulturbussen og lærer Hege Fjeld og elevene på Lundenes skole, har presentasjon av ungdomsbøker nådd ut til ungdomsskoleelever i andre kommuner i Sør-Troms. Utgangspunkt for samarbeidet var at elevene ved skolen skulle lese og vurdere nye, norske ungdomsbøker og publisere bokomtaler på uprisen.no, ungdommens egen kåring av årets beste ungdomsbok. For å kunne gjøre dette måtte tilgangen til litteratur sikres. Der var det Bok- og kulturbussen kom inn i bildet og kunne tilby et variert utvalg og flere eksemplarer av hver tittel.

– Jeg prøvde å følge ekstra med på hva som kom av nye norske ungdomsbøker, sier Anne Gerd om hvordan de har jobba med prosjektet. – I hovedsak prøvde jeg å levere mitt ekstraeksemplar av hver tittel til elevene, men enkelte bøker prøvde jeg å få skaffet så mange eksemplarer som mulig. Det vil si at det ble kjøpt inn noen ekstra, eller at jeg lånte inn ekstra eksemplar fra andre bibliotek i andre kommuner. Noen bøker var mer populære enn andre, og uansett var det mer motiverende når flere kunne lese i lag ei bok samtidig.

Også elevene har vært med kulturbussen for å snakke til andre elever om bøker de har lest.

– De hadde nedlagt så mye arbeid i dette, at jeg tror de syns det var hyggelig å kunne «bruke» sine kunnskaper på flere steder. I tillegg var bokbussen en kjent og trygg arena for dem, og de var trygge på meg, sier Anne Gerd.

Hege supplerer: –  Elevene var litt sjenerte til å begynne med, men de så med en gang verdien av dette prosjektet for sin egen del. De så det som en utfordring, ikke bare for seg selv egen, men også som en utfordring til å få andre ungdom til å lese gode bøker. De som dro fikk lov til å velge selv hvilke bøker de ville snakke om, og de fikk lov til både å anbefale bøker og å advare mot bøker.

På nettsida til Foreningen !les kan du lese hele intervjuet med Hege Fjeld og Anne Gerd Lehn, blant anna om hvorfor de tenker at det er viktig at ungdom leser ungdomsbøker.