Kor mykje av barnet har ein med seg som vaksen? Det spør redaktørane i forordet til det nye heftet BU1303, NBUs skriftserie om barne- og ungdomslitteratur. Her leverer Tyra Teodora Tronstad ein artikkel om «Det vanskeligste», om møtet med seg sjølv som ung på Stor-Elvdal ungdomsskole i Hedmark.

«Som voksen, i mitt personlige liv har jeg altså blitt en varm forsvarer av byen. Jeg er så glad i den. Byen ga meg en slags frihet som jeg hadde lengtet etter i lange tider da jeg endelig flyttet dit. (…) Jeg kommer alltid til å kjenne en godhet for skogsbygda, for elva og for det bittelille tettstedet. Men en viktig del av det å bli voksen, var å dra.»

I artikkelen kan du lesa om korleis det var å koma tilbake.

Einar Økland skriv i essayet «Mumling om allalder – berre mi?» at barnets erfaringar styrer tematikk, diksjon og positiv eller negativ lading i god barnelitteratur. Som t.d. smaken av store, umodne nøttekjernar.

Marit Kaldhol har skrive to dikt, og Kristin Roskifte har laga fantastisk-surrealistiske teikningar.

Redaktørane er Hilde K. Kvalvaag og Helga G. Eriksen.

For dei som ikkje er NBU-medlemmer og dermed får skriftet gratis, er det mogleg å tinge det frå NBU. Send melding til sekretariatet@nbuforfattere.no.