Hvordan utforskes ondskap etisk og estetisk i nyere litteratur for barn og unge? Hvilket språk og  narrative grep benyttes for å vitne om ondskap? Hvilke barndomsforestillinger reflekteres  i tekstene?

Det er overordnede problemstilling i et prosjekt som litteraturpedagog Kjersti Lersbryggen Mørk skal arbeide med. Fra 1. august i år er hun ansatt i en stipendiatstilling ved Norsk barnebokinstitutt, skriver NBI på sine nettsider.

Materialet  hun skal forske på, består av bildeboka Sinna mann (2003) av Gro Dahle og Svein Nyhus, barne- og ungdomsromanen The Boy in the Striped Pyjamas (2006) av John Boyne og ungdomsromanen The Hunger Games (2008) av Suzanne Collins. Alle verkene har skapt debatt fordi de inneholder sterke skildringer av ondskap, fortalt fra barnets perspektiv og med fokus på å vitne om overgrep. Ondskapen kommer imidlertid til uttrykk på ulike måter. Overgrepenes omfang varierer fra folkemord til familievold, og  motiveres ut fra ideologi, undertrykkelse og underholdning. Verkenes gjennomslagskraft kommer også til uttrykk ved at de er filmatisert.

Prosjektet innebærer en undersøkelse av hvordan verkene problematiserer grensene for det språklige og det narrative, verbalt og visuelt, i møte med traumer og ondskap.  De unge protagonistenes roller i verkenes utforsking av det onde vil også bli studert. The Boy in the Striped Pyjamas tematiserer folkemordet på jødene under den andre verdenskrig. Uskyld og ondskap undersøkes gjennom barneperspektivet til protagonisten Bruno. Språkets begrensning i forhold til å erkjenne og formidle det onde utforskes, og stillhet står sentralt både som tema og narrativ teknikk.

Til tross for enkelte artikler om ondskap i barnelitteraturen, så mangler det  forskningsbasert refleksjon på området. Trolig har dette sammenheng med den dominerende grunnfortellingen om barndommens uskyld. Når tema som tidligere var forbeholdt voksne nå stadig oftere blir en del av barnelitteraturen, så må teoriene  vi leser tekstene med revideres. Vitnesbyrdteorien tilbyr et nytt perspektiv på aktuelle og viktige fortellinger for barn og unge, kan vi lese på barnebokinstituttet.no.

Les mer om bøkene og prosjektet her: