Pr 10. juni 2013 har er det gjeve ut 144 norske bøker på til saman 38 språk med støtte til omsetjing frå NORLA (og Nordisk Ministerråd). Blant dei omsette bøkene finn vi fleire barne- og ungdomsbøker av mellom andre Stian Hole, Maria Parr og Arne Svingen.

På nettsida til NORLA finn du lenke som oversikta over alle bøkene det gjeld.