Gutter og jenter velger bøker etter samme mønster som i 1930,
 ifølge forsker. Mens jenter leser bøker om følelser og problemer, velger guttene fortsatt bøker med humor og spenning.

Det viser en undersøkelse en forsker ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), Åse Kristine Tveit, har gjort, skriver Dagsavisen.

Tveit har spurt over 200 skoleelever om hvilke boksjangre og temaer de best liker å lese om. Resultatene har hun sammenlignet med en stor undersøkelse som ble foretatt i 1930 av Rikka Deinboll (norsk bibliotekar, kjent for å ha utviklet skolebiblioteket i hovedstaden journ.anm.), og likheten er slående:

Elevenes valg av favorittlitteratur er like kjønnsdelt som i 1930.

Mens over halvparten av guttene svarer at de liker både fantasy og humor er det hele 75 prosent av jentene som oppgir at de liker bøker om følelser eller problemer som må løses. Kun 20 prosent av guttene liker det samme.

Å peke på noen bestemt årsak til at kjønnsdelingen holdes ved like, er imidlertid vanskelig.

– Men vi ser at kjønnsdelingen er tydelig på flere felt, særlig når det gjelder klær og fargebruk. Reklameindustrien retter seg også gjerne spesifikt mot jenter eller gutter avhengig av produktene det reklameres for. Det er nok naturlig å tenke at lesemønstrene speiler samfunnet, sier Tveit.

Les hele artikkelen i Dagsavisen: