Når jeg treffer politikere og folk flest, møter jeg en nærmest unison støtte til satsing på bibliotek, men vi ser altså en reell nedbygging av bibliotektilbudet. Stilt overfor spørsmål om hvorfor, skylder lokale politikere på nasjonale politikere og nasjonale politikere på lokale prioriteringer.

Det skriver Ingeborg Rygh Hjorthen, leder i Norsk Bilbliotekforening, i en kronikk i Aftenposten.no.

Videre skriver hun: Er det sånn at våre politikere er helt enige om hvor viktige og sentrale bibliotekene er som virkemiddel for å spre kunnskap og kultur, men at de ikke har verktøy til å ivareta og ruste opp en samfunnsinstitusjon som er så viktig og brukes så mye?

Hun utfordrer velgere, politikere og kulturministeren:

Kjære kulturminister

Tør du å satse på en nasjonal plan for oppbygging av norske folkebibliotek? På å bygge opp kompetanse, øke ressurser og presse på for at e-bøker skal kunne være en naturlig del av folkebibliotekenes tilbud til befolkningen? Er det på tide med en bibliotekmilliard?

Hele kronikken kan du lese på aftenposten.no: