Med stadig jevnere mellomrom varsles det fra både her og der at papirboka er døende. Den vil bli byttet ut med e-boka, vi får strømmetjenester med bøker, og har millioner av bøker tilgjengelig til direkte nedlastning til en hver tid. Sånt blir papirboka overflødig av, hevdes det. Og ikke misforstå: jeg liker e-bøker. Jeg har to lesebrett. E-boka er god å ha. Men det er jammen papirboka også.

IMAG0988
Da pappa døde i fjor vår etterlot han seg en interessant boksamling, og siden brødrene mine knapt vet hva ei bok er, overtok jeg hele lasset. Det er ikke før nå etter at jeg har flyttet fra studentboligen at jeg har fått bøkene hans med meg, og i en av eskene lå boka du ser på bildet. På omslaget kan vi lese “Duellen eller kjærlighed og rangsforskjel – Discipline – Romantisk fortælling”

IMAG0989

Når jeg åpner den forsiktig, åpenbarer følgende side seg:

IMAG0994“Fra Karl til hans söster Fredrikke Haare. 11/3-88″. Da jeg ble født, var det hundre år, fem måneder og 3 dager siden Karl gav søsteren sin denne fortellingen om “kjærlighed og rangsforskjel”, som ble gitt ut på norsk året før. Jeg vet ikke hvem Karl og Fredrikke var, men her er det jo bare å spekulere i vei. Bokas historie begynner før vi i det hele tatt har kommet til tittelsiden.

IMAG0996Her får vi forfatterens fulle navn for første gang, Alphonse de Launay. Vi får høre at boka er “Oversat fra fransk efter originalens syvende oplag” og at den ble trykket i Kristiania og “Forlagt af Aksel Olsen & Co” i 1887. På baksiden informeres det om at den ble trykket i Nikolai Olsens bogtrykkeri på Stortorvet 6, før følgende står skrevet: “I den franske udgave findes følgende tilegnelse: Til Jules Claretie med høiagtelse og oprigtigt venskab. Alphonse de Launay.” Så begynner selve fortellingen.

IMAG0998“1ste kapitel.
Hele byen Moulins stimlede sammen oppe paa den dæmning, som beskytter de lave kvarterer mod Alliers*) oversvømmelser”…

IMAG1003
Jeg tror neppe noen vil sitte å beundre mine gamle e-bøker slik som jeg beundrer denne hundre år fra nå. E-bøkene mine vil ikke engang kunne åpnes med mindre noen gjør en kontinuerlig formatmigrasjons-innsats, fordi teknologi og filformater endrer seg konstant. Greit nok, gotisk er ikke kjempelett å lese, men det er fullt mulig. Utdaterte filformater? Vanligvis kav umulig etter bare et tiår.

For rundt 120 år siden satt sikkert Fredrikke Haare og drømte seg bort i denne franske romantiske fortellingen. Er ikke det en ganske nydelig tanke? Lenge leve papirboka, sier jeg bare.