bjørn ingvaldsen– Jeg synes det er fint at regjeringen kommer med Kulturløftet 3 nå, like før valget. Høyre og Fremskrittspartiet har alt brukt media for å lufte sine tanker om hvordan kulturlivet vil bli med en eventuell ny regjering. Kulturløftet 3 viser at dagens regjering vil fortsette den satsingen som har blitt gjort på kultur for alle. Spesielt viktig synes jeg det er at man også i kommende periode vil bruke offentlige midler til kultur. Regjeringen vil også bevare pressestøtten, som er truet med en ny regjering. Jeg synes også tanken om et eget samisk filmsenter er spennende og at de vil lovfeste kulturskoletimen.

Det seier NBU-leiar Bjørn Ingvaldsen om Kulturløftet 3, som regjeringa la fram søndag. Men han ser også manglar.

– Det jeg savner er litt mer konkretisering av hvordan de vil styrke kulturnæringene. Det nevnes at de vil samordne forskjellige ordninger, men ikke om de vil bringe nye penger inn i dette. Regjeringen vil også legge til rette for at flere kunstnere skal kunne leve av kunsten sin, uten å si noe om hvordan det skal gjøres. Jeg er også redd for at tanken om utvidet privat sponsing av kulturen skal ses på løsningen for kulturlivet i fremtiden. Jeg tror at det ikke minst vil gå ut over litteraturen, som ikke kan eller skal sponses.

Alle tre partia i den raudgrøne regjeringa var med da Kulturløftet 3 vart lagt fram på Sukkerbiten utanfor Operaen i Oslo. Satsinga på barne- og ungdomskultur skal løftast, det same med den lokale og den regionale kulturen, kom det fram. Kulturskolane er noko av det som blir trekt fram som ei viktig satsing.

– Stortingsvalet til hausten blir eit val om kultur, sa statsminister Jens Stoltenberg. Han la til at dei er det einaste regjeringsalternativet som vil følgje opp målsetjinga om at éin prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturen, skriv Dagbladet.no.

Enger-utvalet la fram kulturutgreiinga si i mars, og trekte da særleg fram den kulturelle grunnmuren som nødvendig satsingsområde. Kulturminster Hadia Tajik sa på pressekonferansen at den kommunale og regionale satsinga skal vera sentralt i det nye kulturløftet. – Vi skal legge til rette for 428 Kulturløft, sa ho, og viste til talet på kommunar i landet. Ho trekte fram tre hovudpoeng i den nye kultursatsinga: – Den kulturelle grunnmuren, fleire kulturelle kraftsenter som kan utfordre kvarandre, og kvalitet og talentutvikling.

Pressemeldinga frå departementet:

Les meir om Kulturløftet 3 og kommentaren frå Høgres kulturpolitiske talsmann, Olemic Thommesen på dagbladet.no: