«Barnebokkritikk skal fortsette å bidra til synlighet og anerkjennelse av barne- og ungdomsbøker gjennom profesjonell kritikk, og en inkluderende debatt rundt litteraturen.» Det skriver den nye redaktøren for Barnebokkritikk.no, Nina Aalstad, på nettsiden deres. «Barnebokkritikk er, og skal være et sted å gå til for å få oversikt over og innsikt i barne- og ungdomslitteraturen i Norge i dag. Det ligger godt forankret i tittelen at det er kritikk av barnebøker som er hovedfokuset på Barnebokkritikk,» skriver hun videre.

 Og dette mener hun om hva god kritikk er:

«En kvalitativt god kritikk skal være grundig og begrunnet. Utover å gi leseren en egen mening om boka, skal den også gi et nærmere bilde av hva slags bok det er. Ikke bare en tommel opp eller ned, for å si hvorvidt den anbefales eller ikke, men en tilnærming til teksten som sier noe mer om både det som ligger mellom linjene i teksten, og om den konteksten den er skrevet i. Gode anmeldelser sier noe om tekstens vesen, og hva den vil formidle.»

Les hele artikkel om hva Barnebokkritikk skal være, på nettsida:

Foto: Oda Berby