Summary in English: Norwegian illustrator Svein Nyhus gives simple tips on making parallel pencil lines on a piece of paper by using a rolling ruler (1); also drawing straight lines along the paper edge (2), tracing a ruler line by hand to make it more vivid (3) and making simple guide marks on a paper strip (4).

Her er noen små illustrasjonstips for å tegne rette streker på papir.

Tips 1. Å streke opp parallelle linjer med rullelinjal:

Noen ganger trenger jeg å tegne parallelle linjer i en tegning. Det gjelder for eksempel rammer rundt et motiv eller vannrette og loddrette hjelpelinjer for å plassere tekst og andre biter på en ryddig måte. Da benytter jeg ofte en enkel og praktisk rullelinjal. Den brukes sånn:

• Legg an linjalen mot en opptegna linje (eller rett papirkant).
• Rull i vei (bestemt, men forsiktig slik at linjalen ikke vrir seg på papiret) og strek opp med blyant eller penn.

Dermed får jeg streker som følger parallelt den første linja eller papirkanten.

Rullelinjal i bruk: Da jeg limte papirkollasjene til «Hvorfor de kongelige ikke har krone på hodet» i 2004, brukte jeg rullelinjal for plassere ting parallelt med papirkantene. Den rette plastlinjalen ble også brukt som nal til å presse ned og glatte papirbitene jeg limte fast. På bildet ser du også hjelperamme av papp som jeg bruker for å se utsnittet, papirkniver, limstifter og annet kollasjutstyr.

Tips 2. Å tegne rette streker med papirkanten som støtte

Et annet triks for å tegne rette eller parallelle linjer på frihånd, er å holde blyanten i et låst grep med lillefingeren på papirkanten. Dersom jeg klarer å holde denne stillinga med stive fingre og så fører handa nedover langs sida på papiret, blir det en strek som følger kanten. Det er litt lettere om jeg hviler neglen mot kanten og papiret er tjukt, for eksempel når det ligger i en lav bunke.

Det er forresten lettere å streke opp jevne linjer på frihånd når en beveger tegnehanda fort, i fin flyt, og ikke nøler.

En malerstokk virker litt på samme måte. Jeg har ingen erfaring med å bruke en sånn, men det gjelder nok å finne en rett, fast gjenstand å følge, og så prøve seg fram.

Tips 3. Å gjøre linjalstreker mer levende

For å gjøre en livløs og jevntjukk linjalstrek mer nyansert og mindre stiv, kan en først risse opp en tydelig hjelpelinje med linjal på et eget papir, legge over og tegne av streken på frihånd. Små ujevnheter i handbevegelsen gjør streken både rett og samtidig levende håndtegna. Her kan en selvsagt føre tegneredskapet i små rykninger, lange strøk eller lage en annen effekt.

Likevel er det nok fortsatt best å tegne rette streker på frihånd fort og konsentrert uten hjelp, ikke krampaktig og nølende. Blir resultatet litt skeivt eller ujevnt, får det bare et hyggelig spor etter noe levende.

Tips 4. Bonus: Å sette av mål fort og lett

Når jeg skal måle opp avstander og hjelpemerker i en tegning for å plassere noe nøyaktig, bruker jeg en linjal med centimeterskala. Men like ofte benytter jeg en rett papirstrimmel. Da overfører jeg merker fra tegningen til den løse remsa og lager en enkel avstandsmåler uten mange forvirrende streker, men bare med de få hjelpepunktene jeg trenger. Dermed kan jeg lettvint overføre punktene andre steder på tegningen, for eksempel sånn at jeg holder samme avstander flere steder.

Når en bruker digitale tegneprogram, er det selvsagt ikke nødvendig å streve med rette streker. Enten jeg skanner inn papirskisser eller tegner motivene direkte inn på skjermen med tegnebrettet, er det lett å lage nøyaktige streker, vinkler og mål automatisk i Photoshop og andre programmer.

NB! Pass på linjalen når du skjærer rette linjer med en papirkniv. Det er veldig lett å lage hakk og sår i linjalkanten. Når du siden tegner linjer med en skadd linjal, vil streken få små ujevnheter.

Annet tegneutstyr jeg liker:
Tjukke blyanter
• Grå blyanter
• Svarte blyanter
Blyant og viskelær
Skjærekniv
Limstift og gummilim
Tusjpensel
Tegnehansker
Hjelperamme
Kalkérpapir