Velkommen til Sebastian Jazdzewski som er litteraturformidler ved Sandnes
bibliotek som vil bidra med innlegg til bloggen. Takker og bukker for det.

For noen
tid siden ble