– Med nettstedet Periskop vil vi skape større synlighet i offentligheten for profesjonell kunst for barn og unge, som ofte må finne seg i å få mye mindre omtale enn kunst for voksne. Men ikke bare rydde plass, også ta denne kunsten på alvor, og det mener vi at vi gjør ved å stille krav til den. I praksis betyr det at vi vil prioritere kritikk, kommentar- og analysesjangrene fremfor nyhetssaker og intervjuer, selv om vi selvsagt vil ha en blanding.

Det seier Ingvild Bræin, redaktør for Periskop, som er eit nytt tverrfagleg nettidsskrift for kritikk av profesjonell kunst for barn og unge. Nettidsskriftet, som vart lansert førre veke, skal dekkje både scenekunst, musikk, bøker og visuell kunst.

– Kva er bakgrunnen for Periskop?

– Bakgrunnen er at Kulturrådet utlyste midler til en plattform som skulle ”legge bedre til rette for kritisk refleksjon og dialog i offentligheten om kunst rettet mot de yngste”. Deretter søkte de fire nettstedene scenekunst.no, ballade.no, kunstkritikk.no og barnebokkritikk.no om midlene, og fikk dem – for å danne det som nå er blitt nettidsskriftet periskop.no. Redaktørene for disse nettsidene utgjør Periskops redaksjonsråd.

ingvild bræin Meir spesialisert

 – De skal dekkje fleire kunstartar, blir det like mykje vekt på alle?

– Ikke like mye vekt på alle samtidig, naturlig nok, vi må følge med på de ulike tingene når de inntreffer. Dessuten er det nok høyere spesialisert aktivitet for barn og ungdom på litteratur- og teaterfeltet enn for eksempel på visuell kunst og dans, seier Bræin. – Utfordringen blir å se hva som foregår på hvert felt, forsøke å løfte frem de respektive virkelighetene, vilkårene – og derfra vurdere hvordan vi skal dekke dem. Periskop er også landsdekkende, men det skjer ikke like mye til enhver tid overalt. Imidlertid er det viktig å få frem det som faktisk skjer også i periferien av de urbane lysløypene. Her håper vi også leserne vil hjelpe til, ved å tipse om hva som foregår.

 – Det finst jo nettstader frå før innan kunstuttrykka, blir ikkje Periskop berre eit avgrensa tilbod i forhold til desse?

– For det første blir Periskop mer spesialisert enn avgrenset. Når man spesialiserer seg, kan man se både i bredden og dybden, og få mye med inn i synshorisonten. Dessuten: Slik vi ser det vil Periskop og de fire andre nettstedene gjensidig utvide hverandres nedslagsfelt, siden vi kommer til å utveksle en del stoff. Slik vil vi nå flere lesere enn dem som vanligvis bare forholder seg til en eller to av sidene.

Utveljinga

Det er førebels usikkert kor mange meldarar som kjem til å bli knytta til Periskop, men det blir mange, fortel redaktøren. Det vil bli eit stort knippe faste meldarar og kommentatorar, og sikkert like stort knippe personar som blir spurde om å gjera enkeltoppdrag.

– Korleis velja ut kva som skal meldast?

– Ved å bruke hodet, forkunnskapen, vurderingsevnen, budsjettet og oversikten over hvilke kritikere man har til rådighet, hvor de er plassert på Norgeskartet og hvilke områder de dekker. For å nevne noen komponenter som inngår i vurderingen for en  side som både er landsdekkende og skal ta for seg alle kunstformer. Som tidligere litteraturansvarlig i Bergens Tidende, redaksjonssekretær i Klassekampens Bokmagasin og som teateranmelder gjennom mange år, har jeg også trening i å orientere meg på et felt og treffe valg, argumentere. Men selvsagt: en annen redaktør ville brukt hodet på en annen måte, hatt en annen forkunnskap, hatt et litt annet nettverk av skribenter og kritikere – det blir min redaksjonelle vurdering så lenge jeg er redaktør. Og den kan man være enig eller uenig i, selvsagt.

–  Kven er målgruppa (barn/dei som arbeider for eller med barn)?

– Alle som på et eller annet vis er involert i tilblivelsen, produksjonen, formidlingen, forvaltningen eller mottagelsen av profesjonell kunst for barn og unge: kunstnere, kunstformidlere, kulturpolitikere, pedagoger, kunstarbeidere, foresatte, medier og forskere etc. Siden er altså ikke for barn og unge selv, selv om det opplagt er hyggelig om de også kan finne interessant stoff hos oss.

Daglege publiseringar

 – Kva gjer de for å nå ut/for att nettsida skal bli kjent og brukast?

– Vi sier for eksempel ja til intervjuer som dette, takk skal du ha! Ellers har vi fulgt de vanlige kanalene som annonsering, pressemeldinger og sosiale medier, invitasjoner til lansering, slå på jungeltrommen etc. Men vi er i startgropa foreløpig, så vi skal nok rekke å rope enda høyere enn dette. Det viktigste tror jeg blir å bruke siden godt, slik at den taler for seg selv.

 – Kor ofte vil nettsida bli oppdatert?

– Ambisjonen er daglige publiseringer.

–  Kva er det økonomiske grunnlaget?

– Kulturrådet har tildelt 5,6 millioner over tre år.

 – Kva gler du deg mest til å jobben som redaktør?

– Å endelig kunne gi plass til et område som har vært sulteforet på oppmerksomhet og skikkelig omtale. At først Kulturrådet, deretter de fire nevnte nettplattformene, har sett denne mangelen så tydelig, og har villet gjøre en innsats for å bedre situasjonen, er enestående.

http://www.periskop.no/