Kva synest boklesarar og kollegaer om ein forfattar som skriv fantasy? Det var eit av spørsmåla samtalen handla om da NBU inviterte medlemmer til temamøte i Rådhusgata tysdag kveld den 24. Forfattar og NBU-styremedlem Sigbjørn Mostue heldt foredrag omkring temaet forfattarrolla som fantasyforfattar.  Debatten handla om aksept av fantasy, om fantasy med utgangspunkt i norske eventyr og litterære sjangrar, som går i bølgjedalar.  Fleire peikte på at kanskje «Fabelprosa» er eit betre namn på sjangeren.