Bildeboka «Joels färger» frå 2011 av Isela Valve er det sjølvstyrte landskapet Ålands nominasjon til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013. Boka handlar om kunstnaren og forfattaren Joel Pettersson (1892–1937), som på sin eigensindige måte gjorde opprør mot reglar og system i ei skapande verksemd som først  fleire tiår etter at han døydde vart verdsett slik den fortener. Det skriv Gustaf Widén i grunngjevinga for nominasjonen.

«Hans motiv er miljøet rundt barndomshjemmet, en gård i ‘den grå bygda’ Norrby, der han med merkverdig fantasikraft gjengir møter med mennesker, dyr og ting.  Språklig kombinerer han en folkelig fortellerstemme preget av saftig dialekt og drastisk humor med en høystemt, bibelsk tone. Hans stykker, skrevet for ungdomsforeningen i hjemsognet, er folkelystspill med psykologisk dybde under de komiske forviklingene. I maleriene dyrker han en personlig ekspresjonisme som har gitt ham tilnavnet ‘Ålands van Gogh’.

Bondelivet gir ham stoff, men det er bare i drømmer og visjoner han lever på ordentlig. ‘Bokstavvirkelighetens’ materialisme gjør ham kvalm, inn i margen kjenner han hvordan det er å være annerledes. Til slutt blir det umulig å forene fantasi og hard hverdag; han drives inn i et sjelelig mørke der mentalsykehuset i Grelsby blir siste stoppested.

Joel Pettersson forteller ofte om sin barndom. Han gir aldri slipp på sin opprinnelige barnslighet: ‘Hoppe vil jeg. Danse vil jeg. Og mitt sinn skal jeg holde åpent og muntert som et barns’.»

Dette tar Isela Valve tak i i sin bildebok (…) På en original måte presenterer hun en fascinerende menneskeskjebne. Petterssons egne malerier – med sine jordnære valører – blir kontinuerlig bakgrunn for en dialog mellom kunstneren og hans publikum, en montasjeteknikk som gir betrakterens fantasi fritt spillerom. Hverdagen er grå, men med sn penn og sin pensel tryller kunstneren fram en helt ny verden, fylt av magi. De lyse fargene har sollysets glede, de mørke gir form til dødsangstens natt.

I Isela Valves produksjon – som omfatter seks barnebøker og flere selvbiografiske voksenbøker – er ‘Joels farge’ et kunstnerisk høydepunkt der den korte teksten med sin lyriske klang fordyper bildenes budskap. Boka henvender seg primært til små barn, men kan leses med utbytte uavhengig av aldersgrenser.»

Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris skal delast ut 30. oktober. På NBU-sida kan du i vekene fram til utdelinga lesa om dei nominerte bøkene.9525705412

Tidlegare presentert:

Nominert frå Grønland:

Nominerte frå Danmark: