Sjanger: Sakprosa/populærvitenskap
Originaltittel: Without Conscience (1993)
Denne utgaven utgitt: 2011
Format: Lydbok
Oversatt av:
Lest av: Paul Boehmer
Forlag: Tantor Audio
ASIN: B005IEDKI2
Spilletid: 8 timer, 43 minutter
Kilde: Kjøpt selv

****
Forlaget om boka: Most people are both repelled and intrigued by the images of cold-blooded, conscienceless murderers that increasingly populate our movies, television programs, and newspaper headlines. With their flagrant criminal violation of society’s rules, serial killers like Ted Bundy and John Wayne Gacy are among the most dramatic examples of the psychopath. Individuals with this personality disorder are fully aware of the consequences of their actions and know the difference between right and wrong, yet they are terrifyingly self-centered, remorseless, and unable to care about the feelings of others. Perhaps most frightening, they often seem completely normal to unsuspecting targets–and they do not always ply their trade by killing. Presenting a compelling portrait of these dangerous men and women based on 25 years of distinguished scientific research, Dr. Robert D. Hare vividly describes a world of con artists, hustlers, rapists, and other predators who charm, lie, and manipulate their way through life. Are psychopaths mad, or simply bad? How can they be recognized? And how can we protect ourselves? This book provides solid information and surprising insights for anyone seeking to understand this devastating condition.
****

Betegnelsen “psykopat” og “sosiopat” blir gjerne brukt på folkemunne til å betegne både det ene og det andre. “Herregud, fyren er jo gæærn, han må være psykopat.” Den klistres (ofte berettiget) på seriemordere og andre som begår grusomme lovbrudd. Men man trenger ikke å være John Wayne Gacy eller Ted Bundy for å være psykopat. Mange tusler rundt i blant oss og har evnen til å bryte ned og ødelegge både deg og meg uten å blunke i all sin empatiløshet.

Robert D Hare gjør med denne boka, som ble gitt ut for 20 år siden, et forsøk på å tegne et bilde av skaden psykopater kan gjøre, og fortelle hvordan man skal få øye på og forholde seg til dem. Han bruker mange eksempler på virkeligheten, og forteller om flere situasjoner der han selv har latt seg forføre og lure av psykopater – til tross for alt han vet. Er psykopater gale? Kan de kureres? Kan de lære empati? Er det noen grunn til å håpe at de vil behandle meg annerledes enn de har behandlet andre? Hvordan kan de være så sjarmerende og så forferdelige fra et øyeblikk til et annet? Hvordan beskytter man seg selv mot noen som ikke har empati i den sosiale verktøykassa?

Psykopaten har blitt en godt etablert personlighet i populærkulturen. Hannibal Lecter, som først så dagens lys i romanen The Red Dragon av Thomas Harris (1981), betegnes ofte som sosiopat, selv om han ved nærmere ettersyn ikke ser ut til å oppfylle mer enn tre av kriteriene i henhold til DSM. Det har blitt gjort både filmer og TV-serier med Lecter i hovedrollen, og den mest kjente tolkningen er kanskje den gjort av Anthony Hopkins. Et annet eksempel er Dexter, som nok ble viden kjent etter at boka av Jeff Lindsey ble til tv-serien med Michael C Hall i hovedrollen. Dette er også en karakter som ofte betegnes som psykopat, men som klarer å begrense sitt behov for å drepe til kriminelle som “fortjener det”. Patrick Batemann som først dukket opp i bøkene til Bret Easton, ble viden kjent etter American Psycho var å finne som film. I krimlitteraturen florerer psykopatene, deriblant Gretchen Lowell fra bokserien av Chelsea Cain.

Det er åpenbart en fascinasjon for psykopaten blant folket, og det er ikke helt tilfeldig at han eller hun ofte figurerer som mordere eller kriminelle. Som Hare skriver i denne boka er en stor andel av innsatte i fengsel psykopater, men det betyr ikke at alle innsatte er psykopater, og slett ikke at alle psykopater er kriminelle. Hare, som selv hadde praksis i fengsel, hadde egentlig ingen spesiell interesse for psykopater før denne praksisen. De menneskene han møtte her, og som brukte sin sjarm og tidvis tvinnet også Hare rundt lillefingeren, fanget imidlertid interessen hans, og han har jobbet med dette siden. Hare betegner psykopater som sosiale rovdyr.

Han presenterer en rekke forskjellige psykopater – og en rekke forskjellige ofre for psykopatene. Bildet som tegnes er urovekkende, men kanskje ikke veldig oppsiktsvekkende om man har litt interesse for dette fra før av. Det må selvsagt sies at boka har blitt nokså gammel, og som garantert har ligget til grunn for mye av det vi vet om psykopati i dag, så han skal definitivt ha all ære for arbeidet sitt. Ikke misforstå. Det er bare det at dette kanskje like greit er et fint sted å begynne, ikke for å gå helt inn i dybden. Siden Hare selv utviklet Psychopathy-sjekklista, får denne svært god plass og mye omtale i boka, men det er jo i og for seg på sin plass.

For min del var kanskje det mest interessante å finne i bokas siste kapitler. Her snakker Hare om at psykopati er i ferd med (altså slik han så det tilbake i 1993) å vokse ut av kontroll i samfunnet. Etter hvert som verdiene har flyttet seg (særlig etter forbrukssamfunnet vokste frem) til å handle mye om ytre faktorer, er det grunn til bekymring. Vi (i vesten, i alle fall) lever i et samfunn der mennesker svært ofte måles ut i fra hvor bra man gjør det på karrierestigen, hvor mye penger man har, hvor mye finere (les: dyrere) bilen og hekken er enn naboen – og ikke minst hvor flotte pupper og hvor definert sixpack man kan vise frem. Det er overflaten som er viktig. Vi måles i stor grad ut fra premisser der psykopaten blomstrer, mener Hare; vi har bygget et samfunn der vi oppmuntrer psykopater og psykopatiske trekk. Hensynsløs oppførsel i karrieresammenheng blir for eksempel av mange sett på som beundringsverdige ambisjoner. Han er en go-getter, hun er en moderne kvinne.  Hva som ligger bak evnen til å plassere en albue i ansiktet til alle på ens vei er ikke viktig.

Langt på vei en svært interessant bok, men for min del var det ikke så veldig mye nytt å hente utover den interessante biten til slutt om hvordan samfunnet legger til rette for psykopaten. Definitivt et fint sted å begynne for folk som ikke vet så mye om temaet fra før av, og slett ikke ubrukelig for de litt viderekommende heller. Det skal dog sies at det nok har skjedd mye forskning siden denne boka ble skrevet, så alt er ikke automatisk direkte overførbart til virkeligheten lenger. Kan anbefales videre.

kortsagt-without

Om forfatteren:
Robert D. Hare (f. 1934) er en kanadisk forsker og psykolog med kriminalpsykologi som spesialfelt. Han er blant annet rådgiver for FBIs CASMIRC-avdeling, som jobber med barnebortføringer og seriedrap, og både britiske og amerikanske fengsler. Han tok en doktorgrad i eksperimentell psykologi ved University of Western Ontario i 1963, og er professor emeritus ved University of British Columbia. Forskningen hans har vært et viktig bidrag til forståelsen av psykopati og kriminalpsykologi.
Wikipedia | Hjemmeside