Marjun Syderbø Kjelnæs’ Skriva í sandin er nominert frå Færøyane til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris. Boka frå 2010, som i dansk omsetjing har tittelen Skriv i sandet (2012), er ein realistisk samtidsroman for unge. Romanen har ti kapittel som fortel om fem jenter og fem gutar i alderen 16 til ca. 18 år. Liva deira grip meir eller mindre inn i kvarandre i løpet av dei to helgene og tida mellom som romanen strekkjer seg over.

Vurderingskomiteen skriv dette:

skriva i sandin» Hovedbegivenhetene i boka gjentas flere ganger, hver gang ut fra en ny persons perspektiv. Dermed forandres også gang på gang begivenhetenes betydning. Hendelser som i første omgang ser ut til å legge opp til en enkel, svart-hvit fortolkning, viser seg i andre og tredje gjennomspilling ut fra nye perspektiver å være fulle av nyanser og spekket med motsigelsesfulle detaljer. Med denne raffinerte teknikken gir romanen stoff til forståelse av og innsikt i menneskene den handler om. Den gir en sanset beskrivelse av unge i Tórshavn som lever den globale ungdommens musikk-, mote- og livsstilskulturen mens de samtidig er betinget av rammene som lokal geografi og kultur setter: Det er grenser for hvor lange bilturene med vennene og med musikken på full styrke kan bli på ei øy. Forfatteren tildeler hver av personene et dominerende trekk tenderende til det stereotype – donjuanen, den troende, anorektikeren, homsen, skjønnheten osv. – men går deretter bak stereotypien, skifter fokus og viser oss personene som sammensatte enestående individer med hver sin bagasje av familiebakgrunn, fortid, følelser og drømmer, svakhet og styrke. Det kan være vanskelig å stå inne for seg selv hvis man tilhører en minoritet. Forfatteren foretar det dristige valget å la religiøsitet være en integrert om enn ikke motsetningsfri del av realistisk personbeskrivelse. Ved å trekke inn religionen, noe av det mest uunnværlige i manges liv og samtidig en avgrenset del av nåtidas hverdag, utvider hun sin virkelighetsskildring vesentlig. Romanens tittel fra bibelverset om ordene Jesus skrev i sand om at den som er uten synd, skal kaste den første steinen, er i romanen knyttet til den unge homofile gutten som gjør dem til sine mens han overveier sin vanskelige situasjon.

Skriva í sandin er med sin antydende, sobre og overbevisende fortellerstemme, sin klare, treffende språkbruk og gjennomtenkte komposisjon en viktig roman om og for den unge generasjonen.»

Forfattaren Marjun Syderbø Kjelnæs, f. 1974, debuterte i ei novellekonkurranse i 2000 og har sidan gjeve ut ein roman, ei novellesamling, ei diktsamling, tre barnebøker og ho har skrive høyrespel og eit skodespel. Skriva í sandin vann Nordisk Skolebibliotekarforenings barnebokpris 2011, og den var innstilt til Vestnordisk barnebokpris for 2012.