Sjanger: Sakprosa/etikk/selvutvikling
Originaltittel: Helstøpt (2013)
Denne utgaven utgitt: 2013
Format: Innbundet
Oversatt av:
Lest av:
Forlag: Aschehoug
ISBN: 9788203293917
Sider: 125
Kilde: Kjøpt selv

****
Forlaget om boka: Etikk er en forutsetning for et godt liv. Etikk handler om de valgene vi tar og hva vi gjør eller ikke gjør, hver dag, hele tiden. “Helstøpt” er en konkret, tilgjengelig og anvendbar etikkbok med klare retningslinjer. Her får vi presentert noen av etikkens begreper, fallgruver og perspektiver som kan være klargjørende når vi skal ta beslutninger. Vi får også konkrete og anvendbare etikkverktøy som kan brukes i møte med problemer og dilemmaer – det være seg på jobben eller ellers.
****

I denne slanke, lille boka har Einar Øverenget som mål å lære deg og meg å bli “helstøpte” mennesker. Med andre ord: han vil lære oss etikk i praksis. Hvordan kan man vite at man handler etisk forsvarlig? Hva gjør man i de tilfellene der utfallet blir negativt uansett? Hvordan skiller man det som er objektivt etisk riktig fra det som føles riktig der og da?

Ikke noe lite mål, med andre ord, for dette er et vanskelig felt. Her er noen eksempler på situasjoner man kan havne i:

– Du er mellomleder, og i et møte blir det klart at bedriften er nødt til å si opp noen av de ansatte, kanskje av rene økonomiske årsaker. Du får kjennskap til hvilke ansatte dette gjelder, men får også beskjed om å holde dette hemmelig helt til bedriften er klar til å annonsere det. Dette er i utgangspunktet ikke noe problem, men så møter du en av de ansatte ved kaffemaskinen senere, og han kan fortelle at han har fått et annet jobbtilbud. Du vet at dette er en av de som kommer til å bli oppsagt, men han forteller at han takket nei til tilbudet fordi han trives så godt der han er. Du må dermed ta et valg: enten holder du på hemmeligheten, og jobbtilbudet hans forsvinner, eller så forteller du det til han og begår dermed et løftebrudd til øvrig ledelse, så vel som å behandle de andre ansatte urettferdig. Du vet jo ikke om de har takket nei til jobbtilbud. Hva gjør du?

– På dødsleiet fortalte din beste venn deg at han og kona har en hemmelighet: han er ikke deres sønns biologiske far, men han og kona har holdt dette skjult i alle år. Han får deg til å love å ikke fortelle det til sønnen før han dør. I begravelsen treffer du på den knuste sønnen, som virkelig savner faren sin. Her har du to valg: Du kan fortelle sønnen at den egentlige faren hans er noen andre, og dermed kanskje gi sønnen en mulighet til å ha en far allikevel. Eller så kan du holde på hemmeligheten, til tross for at han du gav løftet til er død og aldri vil få vite det. Hva gjør du?

– Hva med alle asylsøkerne som sendes ut uten så mye som et pip i media, samtidig som at hele Norge mobiliserer mot å sende ut for eksempel Maria Amelie? Er det riktig at hun skal få bli utelukkende fordi hun fikk en masse medieoppmerksomhet? Hva med mindre karismatiske, eller mindre medievante personer som ikke klarer å vekke like sterke følelser i folket? Er det ok at disse sendes hjem i det stille, selv om de har like gode/dårlige grunner til å få bli som de som har fått enorm medieomtale?

Et etisk dilemma er et problem der det ikke er noe entydig riktig løsning, der det du gjør ofte uansett vil få konsekvenser for noen. Etikk er i bunn og grunn hvordan man begrunner sitt moralske kompass – for alle har en moral, men ikke alles moral er etisk forsvarlig. Øverenget tar sikte på å hjelpe deg når du kommer i den etiske klemma, og det er i og for seg en interessant, liten bok.

Problemet er jo selvsagt at det ikke finnes noen entydig riktig løsning. Det eneste Øverenget kan gjøre er å oppfordre oss til å 1) tenke nøye over ting, og 2) ikke gå i en av de minst fire klassiske fellene: å begrunne det med at det ikke er ulovlig, at man alltid har gjort det, at alle andre gjør det eller at det føles riktig. Dette handler i stor grad om å være flink til å tenke over og kunne begrunne alt man gjør.

Om jeg ble noe voldsomt klokere av boka, vet jeg ikke. Mye av dette var allerede kjent for meg. Det å spørre hvorfor på absolutt alt og å ikke la følelsene overstyre rasjonell argumentasjon er allerede godt innarbeidede rutiner i livet mitt (et resultat av å være belest innen skeptikerlitteratur, tenker jeg), så jeg synes jo at mange av rådene til Øverenget faller meg naturlig allerede. Det er jo ikke noe problem med boka, det er bare et tegn på at jeg allerede er ganske flink til å håndtere etikk i praksis.

Øverengets prosjekt med boka er i hovedsak å gjøre folk bevisst på hvorfor man handler som man gjør. Det er alltid et sunt prosjekt, mange tenker ikke så mye over disse tingene utover hva som føles riktig der og da, hva alle andre gjør, hva som er lov og at man alltid har gjort det. Om man legger seg i mental hardtrening og lærer seg å begrunne valgene sine, tror jeg man kommer ut i andre enden som et bedre menneske. Tipsene til Øverenget er verdifulle verktøy i denne prosessen.

kortsagt-helstopt

Om forfatteren:
Einar Øverenget (f. 1964) er en norsk filosof, forfatter og foredragsholder. Han arbeider i hovedsak med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i både norske og utenlandske firmaer. Han har en doktorgrad i filosofi fra Boston College, og er for tiden rektor ved ACTIVA Humanistisk Akademi, som han var med på å grunnlegge i 2000. Han har gitt ut flere bøker, og er stadig å finne i media i saker som omhandler filosofi og etikk. Han var også sakkyndig i 22. juli-rettsaken.
Wikipedia | ACTIVA Humanistisk Akademi | goodreads