– Det er et historisk godt kulturbudsjett, og det føles veldig godt å være i mål med det økonomiske målet for kulturløftet. Vi har også gitt andre konkrete løfter som nå er innfridd. Det seier kulturminister Hadia Tajik til Aftenposten, om statsbudsjettet som regjeringa nå legg fram.

På spørsmålet om ho trur Kulturløftet 3 nå hamnar i skuffen, svarar ho:  – Den nye regjeringen kan sikkert plukke ut enkeltelementer herfra. Men for å gjennomføre helheten, trenger man også pengene som følger av en videre opptrapping.

Og så var det boklova, som den blåblåe regjeringa seier dei vil reversere. Etter å ha lese det den nye regjeringa skriv om kva dei vil med kulturpolitikken, konkluderer Tajik med at det på mange felt ligg an til små endringar frå politikken dei raudgrøne sjølv ville ha arbeidd vidare med, slik som vektlegging av kultur som næring og modernisering av NRK-lisensen.

– Men det jeg synes kjennetegner regjeringsplattformen, er at den ikke har noen overordnet plan for kulturlivet, slik vi har hatt med kulturløftet, seier ho.

Heile intervjuet med Hadia Tajik kan du lesa på Aftenposten.no:

Vil du vita meir? Intervju om budsjettet på Bok og samfunn: