Førstemamma på Mars er forteljinga om katastrofen som rammar ein familie: Mamma er alvorleg sjuk og blir innlagt på sjukehus. Men den vesle dottera nektar å innsjå at mora er på sjukehus. I fantasien lagar ho mange mulege versjonar av kvar mor har tatt vegen. Kanskje er ho på handletur? På røvarjakt? Eller rett og slett på Mars? Faren er engsteleg og avmektig.

Førstemamma på Mars er i tekst og bilete ei eksplosiv og sår forteljing om sjukdom i den næraste familien.

Boka er illustrert av Per Ragnar Møkleby.