«Å gi barn stemme» er en ny nettutstilling i Norsk barnebokinstitutt. Er det slik at barne- og ungdomslitteraturen opprettholder autoriteten over barnets stemme samtidig som den skriver den frem? spør direktør Kristin Ørjasæter i sin presentasjon av utstillingen:

Stemmerettsjubileet feirer at det har vært allmenn stemmerett i Norge i 100 år. Det betyr at ”alle” har rett til å bli hørt i spørsmålet som gjelder hvordan landet skal styres. De skal betraktes som meningsberettigede og respekteres for sine meninger uansett kjønn og klasse og bosted. Men hvem er ”alle”?

Barnelitteraturen tematiserer barns oppvekstvilkår, den legger vinn på å presentere verden fra barnehøyde, med en fortellerstemme som foregir å være et barns stemme, med tanker et barn kan ha tenkt om tilværelsen og omgivelsene.  Men det er en voksen som har konstruert ”barnetankene” og ”barnestemmen”. Norsk barnebokinstitutt har laget en nettutstilling om hvordan barnestemmen konstrueres i barnelitteraturen.

Utstillingen åpnes formelt onsdag 30.10 kl. 15.15 under Nordisk barnelitteraturseminar.

Norsk barnebokinstitutt, Observatoriegt. 1b, Solli Plass, Oslo.

Mer om utstillingen: