Nyheter fra sekretariatet for Nordisk råds barne- och ungdomslitteraturpris i Nordens hus i Reykjavík, høsten 2013:

Bedømmelseskomiteen for Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris avholdt sitt første årlige møte i Gøteborg 25.–26. september, rett i forkant av bokmessen. Her ble den første vinneren av den nyinnstiftede prisen kåret, men resultatet er ennå ikke annonsert. I år vil det for første gang ikke avsløres hvem som har vunnet prisene før de skal deles ut – dette gjelder både den nye barne- og ungdomslitteraturprisen, og de allerede eksisterende prisene til Nordisk råd.  Utdelingen vil skje under en høytidelig prisgalla i operaen i Oslo den 30. oktober, i forbindelse med Nordisk råds høstsesjon. Gallaen kommer til å sendes på tv på alle nordiske statskanaler.

Konferanser om barne- og ungdomslitteratur Barne- og undomslitteratur er temaet for flere konferanser som avholdes i Norden i høst. 24. – 25. oktober  arrangerer det svenske kulturrådet konferansen ”Unge läsare i Norden – et nordisk perspektiv” ved Lunds universitet. Her vil aktuell forskning og nasjonale, nordiske prosjekter for lesefremming blir presentert. Mange unge går ut av grunnskolen uten grunnleggende leseferdigheter, og konferansen setter søkelys på viktigheten av at barn leser skjønnlitteratur, både for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet. Mer informasjon om konferansen finnes her: http://www.kulturradet.se/nyhetsarkiv/Kulturradet-pa-plats/Unga-lasare-i-Norden–ett-nordiskt-perspektiv/ I forbindelse med utdelingen av barne- og ungdomslitteraturprisen i Oslo kommer det også til å avholdes et seminar om barne- og ungdomslitteratur, som en parallell til Nordisk råds høstsesjon. Dette seminaret finner sted i Oslo 29. – 30. oktober, og har til mål både å synliggjøre nordisk barnelitteratur og den nye prisen, og å skape et debattforum for diskusjon av nordisk barne- og ungdomslitteratur. Trender og tendenser i nordisk barnelitteratur og barnebokkritikkens stilling er blant temaene som skal diskuteres. Seminaret er arrangert av Norsk barneboksinstitutt og Center for børnelitteratur i Danmark.

Den nordiske biblioteksuka – årets største høytlesningshendelse I løpet av den nordiske biblioteksuka leser man høyt fra samme nordiske litteratur på samme tid i hele Norden og Nordens nærområder. Den store høytlesningsdagen er den 11. november – da arrangeres høytlesning i skoler, på biblioteker og i andre samlingslokaler. Den nordiske biblioteksuka består av Kura Gryning (morgengry); høytlesning for barn i nitiden om morgenen, og Kura Skymning (skumringstime); høytlesning for voksne i syvtiden om kvelden. Institusjonene hvor høytlesningen arrangeres kan velge andre klokkeslett om det passer dem bedre.

Dette er ein del av det sekretariatet skriv i nyheitsbrevet. Heile brevet kan du lesa her: