Dei to svenske forfattarane som er nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013, er Sara Lundbergs med bildeboka Vita Streck och Öjvind (2011) og Jessica Schiefauers med ungdomsromanen Pojkarna (2011).

Vita Streck och Öjvind

er forteljinga om korleis jenta Vita Streck, ho som skaper orden i trafikken ved å måle kvite strekar midt i vegen, treffer ein venn. Det første møtet blir dramatisk. Öjvind, ein gut som følgjer med vinden der den fer fram, dumpar rett ned i målingspannet hennar. Det blir for mykje for den ryddige og ordentlege Vita. Ho vil ha rette strekar på vegen sin, ikkje fargeflekkar og kvite fotspor hulter til bulter.

Dette skriv vurderingskomiteen:

«Vita Streck och Öjvind er en bildebok om vennskap mot alle odds, men også om å få være den man er. Öjvind og Vita er hverandres kontraster. Hun går langsomt fram på veien og maler, han følger med vinden. Hun er ryddig og kontrollert, han spontan og uberegnelig. Deres ulike måte å være på framstilles på en følsom måte i bildene, der Öjvinds skjøre, eteriske kropp med det røde, tette håret kontrasteres mot den mer jordnære Vita. Også strekene som omgir dem, bærer deres kjennetegn: tynne og livlige mot rette og brede. Men til tross for disse kontrastene og konfliktene blir Öjvind og Vita venner.

Sara Lundberg blander pastose og vannbaserte teknikker i Vita Streck och Öjvind. I sine bilder leker hun med seriefortellingen og lar typografien bli en integrert del av bildet som virker sammen med farge, form og symbolikk for å framheve bevegelsen og friheten som det overordnede temaet.

Sara Lundberg (f. 1971) bor i Stockholm og har illustert andre forfatteres verker siden 2002. Hun slo gjennom med sin første helt egne bok Vita Streck i 2009, som også er den første boka om Vita.»

Les bokmeldinga av Vita Streck och Öjvind på barnebokkritikk.no

Pojkarna

Jessica Schiefauers ungdomsroman Pojkarna handlar om fjorten år gamle Kim og vennene hennar Bella og Momo, tre jenter som er i grenselandet mellom barndom og vaksenliv. I Bellas hage står det eit veksthus der jentene skaper og leikar fram eit eige rom, ei frisone der andre lover gjeld. I veksthuset finst det også ein magisk blome med ei saft som forvandlar jentene til gutar, ein medisin for mannlegheit som forvandlar dei frå objekt til subjekt. På nattlege odyssear nyt dei makta og privilegiane som gutekroppen tilbyr. Spesielt Kim blir lokka stadig lenger inn i gutelandets homososiale gjengverd, eit fellesskap prega av vald, brutalitet og homoerotiske undertonar.

Dette skriv vurderingskomiteen:

«I Pojkarna blandes eventyr og fantasi inn i en realistisk skildring av hvordan det er å vokse opp i dag, sett i jenteperspektiv. Samtidig er det en idéroman som belyser jenters og gutters ulike vilkår ved å stille viktige spørsmål om genus. Schiefauer undersøker jegets og kroppens grenser, og i Kims skikkelse viser hun at fenomener som identitet og kjønn beskriver en evig bevegelse, er noe som stadig forandrer seg og forhandles. Fortellingen har en poetisk tone og utmerker seg med et fantasirikt og treffende bildespråk. Jessica Schiefauer (f. 1978) er født og oppvokst i Kungälv utenfor Göteborg. Hun romandebuterte i 2009 med Om du var jag

Les bokmeldinga av Pojkarna på Barnebokkritikk.no:

JessicaS