Den nye kulturministeren, Thorhild Widvey (H), vil avpolitisere Kulturrådet. Nå skal makten spres, og frivilligheten skal styrkes. I tillegg ønsker hun en ny debatt om norsk kultur og verdier. Det skriver Dagsavisen.

Widvey og resten av den blåblåe regjeringen arbeider nå på spreng med det justerte statsbudsjettet som de skal legge fram om kort tid. Av endringer som allerede har vært varslet i Kulturdepartementet er gradvis reduksjon av pressestøtten, reversering av bokloven og en maktspredning, særlig i Kulturrådet. Om tre uker skal Kulturrådet ha sin årskonferanse, og dit kommer kulturministeren, antakelig med nyheter.

– Det er igjen dette med maktspredning og mangfold med hensyn til hvem som skal være i Kulturrådet. Jeg er mindre opptatt av politisk tilhørighet enn den forrige regjeringen, for å si det forsiktig. Det er viktig å demonstrere i oppnevningen av råds- og styremedlemmer, sier Widvey til Dagsavisen.

– Vil du skifte ut medlemmer?

– Det får vi se. Dette vil skje når det skal skiftes ut uansett. Det er viktig at sammensetningen demonstrerer en mangfoldighet og maktspredning. Den forrige regjeringen har oppnevnt veldig mange som har hatt noen korte bokstaver etter navnet sitt til styrer og råd, for å si det sånn. Dette er noe jeg faktisk kan ganske mye om. Jeg vet hvor viktig det er at man ikke driver partipolitikk i styrerommene, sier Widvey.

Under valgkampen dannet andre nestleder i Kulturrådet, Arnfinn Bjerkestrand, Kulturkampen, en kampanje for å bevare rødgrønn kulturpolitikk.

– Sånn skal vi ikke ha det, sier Widvey.

Widvey om Bokloven: «Vi ønsker ny bokavtale. Denne må tilpasses EØS-reglene. Har iverksatt forberedelser i departementet på det.»

Les hele intervjuet med kulturministeren på Dagsavisen.no: