Signe Iversen og Sissel Horndal (ill.) med boka Mánugánda ja Heike frå 2011 er nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2013 frå det samiske området.

Mánugánda ja Heike

handlar om guten Heike som bur på ein liten stad ved havet. Ettermiddagane kjennest lange utan venner å leike med. Dette forandrar seg da ein uventa venn dukkar opp. Mánugánda er frå ei anna verd. Han er skada da Heike finn han. Guten hjelper den nye vennen sin, og dei blir kjende med verdene til kvarandre. Etter ein lang dag med leik, må Mánugánda dra heim til sine, men han lovar å koma tilbake til Heike.

Grunngjeving frå Samisk Forfatterforening:

En lettlest bok for aldersgruppen 3 – 6 år. Boken behandler ensomhet. Heike bor på et lite sted. Han er som regel ensom på ettermiddagene. Så dukker ensomhetens beskyttelse opp, som oppleves for leseren som håp. Et vesen fra et annet univers enn gutten Heike. Mánugánda / månens sønn dukker opp. Dette vesenet er vennlig og har annerledes form, men kan likevel kommunisere med hovedkarakteren. Fra gammelt av har samene trodd på beskyttelse i metall og de underjordiske vesener. Teksten underbygger dette uten å si det direkte. Samene har trodd på kommunikasjon med andre verdener eller såkalte sfærer. Gutten Heike er er utvalgt. Det fine og nære i boken er vennskapet mellom Heike og Mánugánda, og at de får utforske hverandres universer på en måte som lokker leseren med. Det beste er likevel at boken kan leses og forstås av alle barn uansett kulturtilhørighet. Leseren blir kjent med lek i fjæra og får et innblikk i utforsking av lekemuligheter med gjenstander fra naturen. At hovedkarakterens nye venn ikke reiser for godt, gir leseren en opplevelse av godhet. Leseren kan leve seg inn i landskapet ved hjelp av illustrasjonene som gir dybde og forstålse til teksten. Man har mulighet å samtale om bokens innhold sammen med barna, fordi illustrasjonene gir publikum en særdeles visuell åpning til historiens univers.