Bjørn Ingvaldsen er leder i NBU

Bjørn Ingvaldsen er leder i NBU

av Bjørn Ingvaldsen, leder i Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere.

Regjeringens bearbeidede statsbudsjett er deprimerende lesning. Vi var glade for alle påslagene som lå inne i den rød/grønne regjeringens framlegg tidligere i høst. Men etter at den nye regjeringen har brukt noen uker på å endre tallene ser det ikke pent ut. Mest markant for kunstnerne er forslaget å kutte bevilgning til kunstnerstipend med 15 millioner kroner. I forslaget fremlagt 8. november skriver de at «Forslaget innebærer at de nye stipendordningene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere ikke iverksettes i 2014». Dette betyr i klartekst at pengene som tidligere gikk til Garantiinntekt nå blir konfiskert. Etter avtale mellom kunstnere og regjeringen ble det bestemt at GI skulle fases ut og at de frigjorte midlene skulle brukes til seniorstipend. Ved å inndra disse 15 millionene fratar regjeringen 63 kunstnere muligheten til å få et arbeidsstipend. Dette vil først og fremst ramme eldre kunstnere.

Regjeringen foreslår også å kutte mer enn 76 millioner kroner i budsjettet til Norsk kulturråd og Kulturfondet. De foreslår også å avvikle ordningen med en gratis kulturskoletime på barnetrinnet. Bevilgningen på kroner 177 millioner er dermed fjernet.

Samtidig snakker kulturminister Widvey om en ny frihet for kunstnerne, uten statlig tvang og styring. Slik jeg leser framlegget går friheten ut på å gå på tiggerferd til Olav Thon får å be om penger til kultur. Den friheten ønsker ikke vi!

Jeg synes dette er skuffende. Å lese gjennom kulturdelen i budsjettframlegget viser svært mange kutt kulturlivet burde vært foruten. En regjering står selvsagt fritt til å prioritere midlene som skal brukes i et statsbudsjett, men å velge skattelette framfor kultur til barn og ungdom synes jeg er skammelig.

NBU vil sammen med mange andre kunstnerorganisasjoner arbeide for at det budsjettet som tilslutt blir vedtatt av Stortinget ser annerledes ut. Jeg tror at mellompartiene KrF og Venstre er nøkkelen her. Jeg kan ikke se for meg at fornuftige og kloke mennesker i de to partiene vil være med på å inndra stipendmidler eller å hindre av unger får kulturopplæring i skolen.