Den blå regjeringen er nå enig med KrF og Venstre i statsbudsjettet for 2014. I de blås forslag til endringer i statsbudsjettet, foreslo kulturminister Thorhild Widvey (H) et kutt i Statens kunstnerstipend på 15 millioner. Det skriv NRK.no.

Det førte til kraftige reaksjoner fra landets kunstnere, og siden forslaget kom i begynnelsen av november har det vært en voldsom mobilisering i Kunst-Norge.

Etter det NRK kjenner til, har de borgerlige partiene nå blitt enige om at Statens Kunstnerstipend blir stående, og kuttet på 15 millioner frafaller.

Nesten 1500 kunstnere har i år søkt seg til to stipendordninger som skulle erstatte garantiinntekten.

Stipendene for etablerte kunstnere og seniorkunstnere er resultatet av en lang prosess med å finne ordninger som kunne erstatte garantiinntekten. Pengene som ble foreslått bevilget skulle gå til 53 stipender.

Les meir på NRK.no