Utlysning av skriveplass på Litteraturhuset i Oslo for perioden 1.januar – 30.juni 2014

NBU har avtale med Litteraturhuset om leie av to arbeidsplasser for forfattere. Det gjelder et cellekontor og en ”munkecelle.”

De to arbeidsplassene tildeles medlemmer for seks måneder, etter søknad.

Det er tilgang på trådløst Internett, samt kopimaskin og printer i kontorlokalenes fellesområde. Kontorplassene kan kun benyttes av de to forfatterne som får dem tildelt.

Interesserte medlemmer kan sende en kortfattet og begrunnet søknad.

Søknadsgrunn kan for eksempel være vanskelig arbeidssituasjon i egen bolig, midlertidig opphold i Oslo-området, eller arbeide med et manus som trenger spesiell research.

Forfattere som blir tildelt arbeidsplass får tildelt eget nøkkelkort som gir adgang til Litteraturhusets kontoravdeling alle ukedager.

Styret behandler søknadene, avslag blir ikke begrunnet.

Søknadsfrist: mandag 2. desember.

Søknad sendes på e-post til: sekretariat@nbuforfattere.no eller til NBU, PB 261 Sentrum, 0103 Oslo