Utlysning av to reisestipend på inntil kr. 10 000,- til Barnelitteraturfestivalen i Bologna

24 – 27 mars 2014

 

http://www.bookfair.bolognafiere.it/en/home/878.html

Interesserte medlemmer kan sende en kortfattet søknad.
Søknadsfrist er mandag 2. desember.

Hvem som får tildelt de to stipendene blir avgjort på styremøte 14. desember.

Avslag blir ikke begrunnet.

Søknaden kan sendes på e-post til: sekretariat@nbuforfattere.no eller til NBU, Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo