Margit Walsø (t.v.) og Dina Roll-Hansen mottar Askeladdprisen 2013 på vegne av NORLA. (Foto: IBBY)

Margit Walsø (t.v.) og Dina Roll-Hansen mottar Askeladdprisen 2013 på vegne av NORLA. (Foto: IBBY)

NORLA er tildelt Askeladdprisen 2013 for sitt arbeid for barne- og ungdomslitteraturen.

Askeladdprisen er IBBY (The International Board on Books for Young People) Norges egen ærespris. Prisen blir delt ut annet hvert år til enkeltpersoner som forskere, kritikere, forfattere og illustratører, eller til grupper eller institusjoner som «gjennom virksomhet av kritisk, teoretisk, kunstnerisk eller praktisk karakter har bidratt til fremme av god barne- og ungdomslitteratur.

Les mer om prisen og begrunnelsen på Bok og Samfunn: