Tutta er fe. Ho er tynn og høg, og det beste ho veit er smokkar, i alle slags fargar og former. Thea er òg veldig glad i smokkar. Ho har alltid minst to smokkar med seg, men ofte tre eller fire og i tillegg nokre som ho har gøymt på hemmelege stadar, for å vera på trygg at ho alltid har ein smokk i nærleiken.

Ein dag reiser Thea på ferie, og Tutta legg i veg mot huset med dei mange, fargerike smokkane i.

Tutta stel smokkar og har eit slott der ho samlar dei. Ho brukar smokkane til å byggje på enda fleire rom i smokkeslottet sitt.

Jens Kristensen harillustrert boka, og Øystein Vidnes står for formgjevinga.

An Magritt Lindtner er debutant.