«Mens Sverige henter inspirasjon fra Norge, trues leseorganisasjoner her hjemme med redusert støtte.»  Det skriver styrene i Foreningen !les og Leser søker bok, som er publisert i Dagsavisen.  Bakgrunnen er at bevilgningene til leselystprosjekt kan gå ned når midlene nå skal fordeles.

«Norge er et lesende land og norske elever gjør det stadig bedre på nasjonale og internasjonale tester. Et tett samarbeid mellom ulike organisasjoner og foreninger, samt vilje fra myndighetene, har gitt positive utviklingstrender på lesefeltet i Norge. I Sverige, et land vi liker å sammenligne oss med, er det derimot en negativ utvikling. Derfor satser den svenske regjeringen nå millioner på tiltak, spesielt mot yngre lesere. Statens kulturråd i Sverige ser til Norge for inspirasjon og kunnskap. På invitasjon fra det svenske kulturrådet har Foreningen !les nylig vært i Stockholm og snakket om arbeidet som foreningen gjør her hjemme. Og i forbindelse med det svenske Kulturdepartementets arbeid med sin «Utredning om lättläst» har de hatt flere besøk til Norge og organisasjonen Leser søker bok.

For oss er det et paradoks at Kulturdepartementet og Kulturrådet i Sverige henter inspirasjon fra norske lesestrategier, spesielt arbeidet til Foreningen !les og Leser søker bok, mens organisasjonene her hjemme trues med redusert støtte,» skriver de.

Les hele kronikken: