Illustrasjon fra boka Min bestemor strøk kongens skjorter av Torill Kove.

Illustrasjon fra boka Min bestemor strøk kongens skjorter av Torill Kove.

I norske barnebøker kan man spøke med kongen. Det er utenkelig i Saudi-Arabia.

– Norden er i front når det gjelder å ta opp utfordrende temaer i bildebøkene. det sier førsteamanuensis Åse Marie Ommundsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus i et intervju med forskning.no.

Mens norske og nordiske barnebøker er grenseoverskridende og utfordrende, er engelske mer tradisjonelle og idylliserende.

I franske bildebøker oppfordres det til revolusjon mot landets autoriteter, mens det i saudiarabiske bildebøker aldri vil kunne spøkes med de kongelige.

Barnebokforskeren har samlet artikler om bildebøker fra hele verden og redigert boka Looking Out and Looking In. National identity in Picturebooks of the New Millenium. Dette er første bok som samler forskningsbidrag om nyere bildebøker også fra ikke-vestlige deler av verden. Ommundsen har blant annet selv har sett på fremstillingen av kongen i bildebøker.

Hele intervjuet kan du lese på forskning.no