Ei gledeleg melding til Foreningen !les og alle som meiner arbeidet til foreininga er viktig. Dei har fått auka løyvingane frå Kulturrådet i 2014, ikkje kutta, som alle frykta.

Det viser tal som Kulturrådet la ut på heimesida si i dag, med oversikt over siste løyvingar.

Foreningen !les får 3,2 millionar neste år, mot 3,049 i inneverande år.

Også Leser søker bok får også auke i løyvingane.

Her er oversikta frå Kulturrådet over tildelingar: