I tillegg til NBU vil jeg påstå at Forfatternes klimaaksjon §110 b er noe av det viktigste vi som forfattere kan engasjere oss i. Det er ingen tvil om at grunnlovsjubiléet vil by på mange arenaer der vi kan få satt saken på dagsorden.

Det skriver Hilde Hagerup i denne oppsummeringen av møtet i Forfatternes klimaaksjon §110 torsdag:

«Grunnlovens 110b gir enhver rett til et sunt miljø og en natur som har sin produksjonsevne og artsmangfold i behold. Denne bestemmelsen – miljøets generalklausul – forplikter Storting, regjering og alle oss andre. Er grunnlovens paragraf 110b et rettslig hjelpemiddel for å tvinge Statoil ut av tjæresand? Er denne paragrafen glemt når pensjonsfondet tillater oljeutvinning av tjæresand? Kan vi bruke §110b i klimakampen?»

Dette var noen av spørsmålene som ble diskutert da Forfatternes klimaaksjon §110 b (Fka) hadde sitt første åpne møte i Rådhusgata 7 torsdag 9. januar.

For oss som var til stede ble det en informativ og tankevekkende ettermiddag.

Styreleder i Norsk Klimastiftelse, Pål T. Lorentzen, snakket i sin innledning om hvordan rettsapparatet kan brukes der demokratiet svikter. Kan vi i fellesskap skape en allianse som går til sak mot oljefondet? Vil et eventuelt søksmål være prosedabelt, og hvor vanskelig vil en slik sak være mulig å vinne? Hvordan skal man organisere seg, praktisk og økonomisk, og hvordan skal man sørge for at et eventuelt søksmål  har en bred forankring i folket?

Martin Nordmann fra Greenpeace snakket om tjæresand, hva det er og hvordan det utvinnes. Spådommen hans var dyster og tydelig: åpner vi denne boksen, er det game over for klimaet.

I tillegg til NBU vil jeg påstå at Forfatternes klimaaksjon §110 b er noe av det viktigste vi som forfattere kan engasjere oss i. Det er ingen tvil om at grunnlovsjubiléet vil by på mange arenaer der vi kan få satt saken på dagsorden. Jeg vil derfor oppfordre kollegaer som har mulighet til å bidra, til ta kontakt med aksjonens leder Espen Stueland: espen.stueland@gmail.com

 

Hilde Hagerup