Regjeringas kutt i litteraturstøtten kan få store konsekvenser for forfatterne og gi færre bøker til bibliotek og lesere. Det skriver Klassekampen i dag.

Bokbransjen frykter at færre bokutgivelser og lavere inntekter til forfatterne blir konsekvensene når regjeringa kutter i innkjøpene av litteratur til bibliotekene.

Med et pennestrøk er denne posten på statsbudsjettet redusert med 10 millioner kroner i forhold til 2013. Det er nesten 16 millioner mindre enn det som lå inne i de rødgrønnes budsjettforslag.

Det vil først og fremst ramme en av bokbransjens viktigste støtteordninger, den offentlige innkjøpsordningen for litteratur til bibliotekene.– Jeg har vanskelig for å se at innkjøpsordningen kan skjermes fullt og helt, sier Kulturrådets leder, Yngve Slettholm til avisa.

Hvert år kjøper Norsk Kulturråd inn et stort antall nyutgivelser fra norske forlag, og som fordeles videre til landets biblioteker. Den såkalte innkjøpsordningen har siden den ble innført i 1965 vært en av bæresøylene i litteraturpolitikken. Formålet har vært å styrke mangfoldet og støtte opp om forlagenes evne til å utvikle nye forfatterskap og utgi smalere litteratur.

– Dette er dramatisk. Innkjøpsordningen er tradisjonelt sett tuftet på kvalitet på ene sida og bredde på andre. Det som kan skje nå, er at vi ikke klarer å opprettholde en ordning som ivaretar begge deler, sier seksjonssleder Arne Vestbø i Kulturrådets seksjon for litteratur.

Norsk Kulturråd arbeider nå med å finne en løsning. Tre alternativer peker seg ut:

• Innføre strengere kriterier for hvilken type litteratur som kommer med i ordningen.

• Redusere støtten til den enkelte bok.

• Gi støtte til færre antall eksemplarer av hver utgivelse.

Av disse tre tiltakene er det første det meste radikale.

Kulturrådet skal behandle saken på sitt første rådsmøte 6. februar.

Les hele saka i Klassekampen: