Brødrene Nyhus v/Svein

Brødrene Nyhus v/Svein

Teskjekjerringprisen 2013 er delt ut til tvillingbrørne Svein og Egil Nyhus. Det skjedde i samband med at Prøysenåret 2014 offisielt blei sparka i gang på Hovudscenen søndag kveld, skriv Det Norske Teatret på Facebook.

Årets Prøysenpris gjekk til Siri Nilsen som kvitterte med ein nyskriven låt. Brødrene Nyhus teikna takkebidraget sitt.

Guro von Germeten mottok kunstnarstipendet som blei delt ut. Æresprisen fekk Bjørn Eidsvåg.

Alf Prøysens heidersprisar er tre norske prisar som blir delte ut til «meget anerkjente kunstnere innen forskjellige sjangre». Prisane vart oppretta til ære for diktaren Alf Prøysen i 1974.

Kvar av prisane består av ein sølvplakett, pluss 25 000 kroner.

Frå statuttane til prisen:

«Prøysen-prisen gis for fremragende innsats innen musikk, visekunst eller diktning innenfor de genrene som forbindes med Alf Prøysen. Prisen tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller til oppmuntring for unge talenter. Prisen kan gis til én person eller til flere som har samarbeidet om en oppgave. Teskjekjerring-prisen tildeles etter de samme kriterier som nevnt ovenfor, men med spesiell vektlegging på virksomhet rettet mot barn. Prisene kan også tildeles grupper eller institusjoner. Juryen kan i tillegg beslutte å utdele Alf Prøysens Ærespris for langt og fortjenstfullt virke innenfor de samme områdene som dekkes av de to andre prisene. Det er opp til juryen å bestemme om denne prisen skal deles ut.»