Foreningen !les set i gang ein nasjonal leselystaksjon og litteraturpris for mellomtrinnet: Bokslukerprisen.

«Bokslukerprisen skal være et tilbud om en nasjonal leselystaksjon for elever på 7. trinn. Gjennom tiltaket er målet å skape en litterær pris som legger til rette for mer og økt selvstendig lesning av ny norsk barnelitteratur.

I det ligger det å presentere et bredt utvalg av utgivelser som finnes for målgruppen og utvikle skriftlige og muntlige ferdigheter blant elevene. Videre skal Bokslukerprisen bidra til å øke kompetansen blant lærere, elever, skolebibliotekarer og foreldre på ny norsk barnelitteratur, samt gi lærere og skolebibliotekarer mer kunnskap om litteraturkritikk og formidling. Den skal vise hvilken plass selvstendig lesning, barnelitteratur og leselyst har i læreplanen, og være med på å skape rom for litterært engasjement i skolen. På sikt er målet at Bokslukerprisen skal bli en pris som får status som viktig og essensiell i den litterære offentligheten.

I arbeidet med leselystaksjonen vil elever på 7. klassetrinn få tilbud om en tekstantologi med utdrag fra bøker i kategorien 10-12 år. Det skal legges opp til ukentlig lesing i antologien og elevene skal selv gi poeng til hvert utdrag. Etter at samtlige utdrag er lest og poengsummene registrert, vil de fem bøkene som har fått mest poeng nasjonalt, utgjøre nominasjonene til Bokslukerprisen.

Foreningen !les vil videre velge ut fem juryklasser fra hele Norge som får tilsendt leseeksemplarer av de nominerte bøkene. Juryklassene skal lese og kåre sin favoritt. Boken med flest stemmer kåres til vinneren av Bokslukerprisen. Prisarbeidet skal være klart til skolestart høsten 2014 og prisutdelingen vil bli lagt til Verdens bokdag i april 2015.

Mer informasjon om Bokslukerprisen vil bli tilgjengelig på www.foreningenles.no så snart som mulig. Følg med!

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Foreningen !les på telefon 941 29 000 eller les@foreningenles.no