– Jeg synes Kulturrådet har håndtert kuttet på beste måte. 10 millioner er mye penger, når det skal kuttes i etablerte ordninger.  Det sier NBU-leder Bjørn Ingvaldsen, som kritiserer regjeringa for måten de har gått fram på.  – Jeg vil rette en ekstra sterk kritikk til departementet, som har fjernet midler, men latt det være opp til Kulturrådet å fordele kuttet. Hva hensikten med en slik framgangsmåte er, vet jeg ikke, men frykter at det ligger noe mer enn bare å ville ramme kulturen i dette.

Kutt på 10 millioner

Kulturrådet kuttet torsdag 5,3 millioner kroner i innkjøpsordningen for 2014. Det innebærer at forlagene får lavere betaling per bok som kjøpes inn. Grunnen til kuttene er at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag om å kutte 10 millioner kroner i støtten til litterære formål i år.

– På hvilken måte blir barne- og ungdomslitteraturen rammet av kuttene i innkjøpsordningen?

– Innkjøpsordningen for barne- og ungdomsbøker har måttet tåle et kutt på drøyt 1,2 millioner. Dette blir nå videresendt allerede pressede forlag. Fra før har forlagene måttet sponse utgivelsene med 10 millioner, gjennom en avkortning på 25 prosent. Nå blir avkortningen altså enda større. Det sier seg selv av dette ikke kan fortsette, sier Ingvaldsen.

Av en pressemelding fra Kulturrådet går det fram at rådet har villet skåne innkjøpsordningen mest mulig og har derfor fordelt kuttene slik at det også rammer blant annet produksjonsstøtten til klassikere, støtten til ukeaviser og nynorskstøtten.

Kan ramme hardt

– Hvilke konsekvenser kan kuttene få?

– Det er bekymringsfullt at innkjøpsordningen for faglitteratur for barn og unge har fått et kraftig kutt. Dette kuttet vil få direkte følger for antallet innkjøpte bøker. Det er også veldig bekymringsfult at produksjonsstøtten til nynorsk litteratur blir kuttet med en tredel. Kuttet i støtten til periodika blir også stort

– Det eneste positive er at støtteordningen for billedbøker har sluppet unna denne gangen. 

Kulturrådet har vedtatt at innkjøpsordningen skal gjennomgås og fornyes før 2015.

Se også lederkommentar på denne nettsida.

Les pressemeldinga på www.kulturradet.no/vis-artikkelarkiv