Jeg har de to siste månedene lest bøker for voksne, og har presentert dem for bibliotekarer. De aller fleste av bøkene egner seg ikke her på ungdomsboka. Men noen av dem jeg leste er nominert til Ungdommens kritikerpris 2013/14. Dette er en pris opprettet av Foreningen !Les  og juryene er elever ved de videregående skolene

 

Nominasjonsjuryens mandat er å nominere dei 8 beste norske