Elevene kåret Fugletribunalet av Agnes Ravatn til vinneren av Ungdommens kritikerpris 2014. Martin Oddøy Hestvik (17) fra Kristiansund videregående skole og Eli Beate Sæther (17) fra Trysil videregående skole delte ut prisen på vegne av elevjuryen på 150 elever. Stemningen var elektrisk og Wergelandsalen på Litteraturhuset i Oslo fullstappet da vinnerboken ble offentliggjort. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre åpnet arrangementet.

I juryens uttalelse om vinnerboka, heter det blant annet:

«Boken tar for seg det mest grunnleggende i mennesket: Det store ønsket om å bli elsket og frykten for å bli avvist. Og hva skjer om man stoler blindt på noen?»

I sin åpningstale la kunnskapsministeren vekt på hvorfor lesing er viktig.

– De gode bøkene sier noe som er allmenngyldig, hva det er å være menneske. Det er gøy og spennende å lese, og en vei inn i opplevelser. Det er bra dere har påtatt dere ansvaret med å dele ut Ungdommens kritikerpris. Det er sikkert ulike innfallsvinkler til å være med, men erfaringer viser jo år etter år at prisarbeidet får opp leselysten. At man ser at det å sette seg ned å lese kan være gøy, spennende, utfordrende for tankegangen og åpner opp for en helt annen verden, sa statsråden til elevene i salen.

De syv juryklassene kommer fra ulike linjer på videregående skoler spredd over hele landet. Åtte nominerte bøker har blitt lest og vurdert av elevene siden november 2013, og det var harde og tøffe diskusjoner før vinnerboka ble kåret. Derfor var det også mange av elevene som kom med spørsmål til forfatterne når de møttes til samtale på Litteraturhuset etter utdelingen.

Daglig leder i Foreningen !les, Wanda Voldner, mener Ungdommens kritikerpris er et løft for det litterære Norge:

– Ungdommenes stemme er unik, de åpner opp hvordan vi tenker om litteratur. Ungdommens kritikerpris gjør den litterære offentligheten større og bedre.

Prisen er et portrettbilde av vinneren, tegnet av Siri Dokken. Vinnerboka blir kjøpt inn i 300 eksemplar og sendt ut til skolebibliotekene ved videregående skoler i landet. fugletribunalet

– Dette var veldig kjekt. Jeg hadde ikke trodd det, da hadde jeg tatt på meg kjole. Jeg må få takke alle skolene og elevene som har lest. Dere representerer en veldig innsiktsfull leserskare, sa vinneren sjøl, en stolt Agnes Ravatn.

Juryens uttalelse Ungdommens kritikerpris 2014

Som representanter av årets jury, må vi starte med å si at det har vært en ære for oss å få lov til å være med på å kåre vinneren av Ungdommens kritikerpris 2014! Vi har lest mange flotte bøker i løpet av disse 16 ukene, og det har uten tvil vært en spennende reise gjennom åtte forskjellige og spennende verdener.

Ut ifra disse åtte verdenene så har det vært en som har fanget oss mer enn de andre. Årets vinner er en helstøpt fortelling. Den er god på alle plan; spennende, interessant og engasjerende. Det er en fortelling som vi ble oppslukt av, men som også har gitt oss mange tanker i ettertid.

Skildringene i miljøet hvor handlingen foregår er meget overbevisende. Her kan vi nordmenn lett kjenne oss igjen og se alt for oss. De gode skildringene gjør at vi kommer nærmere virkeligheten karakterene lever i. Dessuten gir de handlingen en troverdig ramme og bygger opp om den økende spenningen. Langsomt dras vi dypere og dypere inn i den mystiske historien.

Dette er en historie har både indre og ytre handling som er spennende. I tillegg har forfatteren skrevet en parallellhandling som er med på å underbygge budskapet og moralen i boka, samt gir frampek om hva som kommer til å skje videre.

Det er ikke så mange karakterer i denne boken, for vi følger i hovedsak to personer. Disse hovedpersonene settes opp mot hverandre, der det er interessant å følge det psykologiske spillet mellom dem.  Til tross for at karakterene til tider er noe utradisjonelle og spesielle i væremåten, vekker de begge følelser hos leseren og vi lærer dem raskt å kjenne. Det er interessant å se hvordan hovedkarakteren i boka er et prakteksemplar på at «kjærlighet gjør blind». Handling, parallelhandling,

Handling, parallelhandling, skildringer, og karakterer henger sammen på imponerende vis.

Det er uten tvil en spenningsroman, der det gjennom hele boken er en mystisk stemning. Kontrasten mellom stillferdige omgivelser og handlingen skaper uforutsigbarhet som mot slutten ender i en overraskende tvist. Karakterer, handling og ikke minst slutten er alt satt på spissen. Men boken har en original vri, noe som gjør dette til noe langt mer enn kun en spennende fortelling.

Boken tar for seg det mest grunnleggende i mennesket: Det store ønsket om å bli elsket og frykten for å bli avvist. Og hva skjer egentlig om man stoler blindt på noen?

Denne boken har fenget juryen og vil utvilsomt fenge mange andre ungdommer også.

Vinneren av Ungdommens kritikerpris 2014 er Agnes Ravatn med «Fugletribunalet».

Les juryens uttalelse og finn bilder og mer på http://foreningenles.no/

Ungdommens kritikerpris kom i stand etter et initiativ fra Foreningen !les i 2005. Bak samarbeidet står også Utdanningsforbundet, Norsk kritikerlag, Lesesenteret og Den norske Forleggerforening.

Ungdommens kritikerpris anerkjenner og synliggjør ungdoms lesninger av samtidslitteratur. Prisen er en formidler av norsk samtidslitteratur i skolen og har også vist seg å spre lyst, glede og engasjement i forhold til lesing.

Om Foreningen !les Foreningen !les er en ideell organisasjon som ble etablert i 1997 og er støttet av medlemmer i litteratur- og formidlingsbransjen. Foreningen !les jobber for å fremme lesing gjennom ulike kjernetiltak og løpende prosjekter. Det overordnede målet til foreningen er at flere leser mer, men hovedmålgruppa er ungdom mellom 13 og 19 år.