Konkurransetilsynet reagerer på at det i forslaget til ny bokavtale blir foreslått at konkurrenter skal møtes for å utveksle informasjon om priser og marginer.

– De konkurransemessige forholdene er på ingen måte ivaretatt i Forleggerforeningens og Bokhandlerforeningens forslag til ny bokavtale. Dette forslaget til avtale er mer skadelig for konkurransen enn den vi har hatt, sier Konkurransedirektør Christine B. Meyer.

Skadelig samrøre

Etter oppdrag fra regjeringen har Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen lagt frem forslag til ny bokavtale. Den nye avtalen skal erstatte gjeldende bokavtale når denne utgår 31. desember i år. I oppdrag fra kulturministeren ble det spesifisert at den nye avtalen skulle ivareta både kulturpolitiske og konkurransepolitiske hensyn. Etter Konkurransetilsynets vurdering er de konkurransepolitiske hensyn ikke ivaretatt.

Konkurransetilsynet reagerer spesielt på forslaget om at konkurrenter skal utveksle informasjon om priser og marginer i et bransjeråd. Dette vil gi partene mulighet til å utveksle strategisk informasjon.

Les hele saka på konkurransetilsynet.no:

http://www.konkurransetilsynet.no/no/Aktuelt/Nyheter/Skadeligsamroreinybokavtale/