1905. Et væpna norsk opprør slår feil, Sverige oppdager at Nordsjøen er
full av olje, og Norge blir ikke et selvstendig kongerike, men den svake parten i
dobbeltmonarkiet Sverige-Norge.

1920. Vi har luftskip som går mellom de store byene, mange har automobiler
som de kan kjøre på gode veier og de fleste har billige leiligheter. Men ingen
har noe de skal si om hvordan Norge skal styres.