«Vi har hatt all den friheten vi tåler, og mer til. Vi tålte den ikke. Vi fikk ikke til ebøker. To kulturministere advarte. De viste oss fingeren – altså pekefingeren. Vi fikk fortsatt ikke til dette med ebøker. I verdens mest teknologirike og på alle måter rike land, utgjør eboksalget 1,6 prosent. Ja, 1,6 prosent. Og vi gir bort det aller meste gratis. Bokbransjen skal gå i alle fellene som musikkbransjen gikk i, vi foretrekker bare å gjøre det litt saktere.

Nå får vi straffen: Han heter Knut Olav Åmås.

Og våpenet heter ‘frihetsreform’.»

Dette skriver forlagssjef Arve Juritzen på forlagssiden i forbindelse med tiårsmarkering for det rødgrønne kulturløftet. Han ble utfordret til å snakke i tre minutter om utfordringene i kulturpolitikken. Innlegget begynte som sitert ovenfor.

Et annet sitat fra innlegget:

«Vi har akkurat fått en bokavtale. Den ble avtalt mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen og er ikke god nok. På et høringsmøte i Kulturdepartementet 13. desember i fjor ga Knut Olav Åmås absolutt ingen føringer. Regjeringen praktiserer frihet til å ikke ha meninger om de mest betente sakene og frihet til å slippe å peke ut veien.»

Hele innlegget kan du lese på forlagssiden: