Den observante leser vil ha lagt merke til at Oversetterbloggen ikke er blitt oppdatert på over en måned, men bloggen er ikke død, den har bare flyttet! Oversetterbloggen er Norsk oversetterforenings blogg, og i forbindelse med lanseringen av foreningens nye hjemmesider er bloggen blitt flyttet dit.

Ny adresse er:

http://oversetterforeningen.no/category/blogg/

På grunn av tekniske utfordringer har omleggingen tatt litt tid, men alle tidligere innlegg skal nå være flyttet over til den nye adressen. Den gamle bloggen vil bestå, men ikke bli oppdatert. Nye innlegg vil bli lagt ut på den nye adressen, og det første er allerede på plass. Den eneste forskjellen mellom gammel og ny blogg er at informasjon om prisutdelinger, oversetterarrangementer o.l. ikke lenger vil sortere under bloggen, men bli lagt ut under Aktuelt på NOs hjemmesider. Den nye bloggen vil konsentrere seg om de litterære innleggene.

Oppdater alle bokmerker og følg med HIT!

(Melding om eventuelle feil, døde lenker o.l. kan sendes til mortennesnah@gmail.com.)