Mange kommuner er flinke til å satse på skolebibliotekene sine. Men de fleste er det ikke. Det skriver NBU-leder Bjørn Ingvaldsen i en kronikk i Dagbladet.

Vi får en gladmelding fra en Osloskole. Det har vært en økning i antall utlån på nesten ti prosent siste år. Vi jubler. Så fint at skoleelevene har et så godt tilbud –  så fint at noen bryr seg. For alle er enige i at skolebibliotek er viktig. Et bibliotek på skolen, eller like i nærheten av skolen og med tilgang i skoletiden. Et bibliotek elevene kan ty til når de trenger ekstra opplysninger i skolearbeidet, et sted de kan gå for å få svar på oppgaven de arbeider med eller innspill til gruppearbeidet. Og et sted de kan finne god litteratur, litteratur som kan bidra til leseglede og utvikling. Det er jo slik vi vil det skal være på alle skoler, er det ikke?

Dessverre er det ikke slik. Det er nok ikke tilfeldig at det er en Osloskole som melder om økning i utlån. For Oslo har tidvis satset på skolebibliotekene og gitt dem mulighet til å være den kunnskaps- og lesegledeoasen skolebarn trenger. Politikere i Oslo har forstått nødvendigheten av å ha gode skolebibliotek. Men mange steder i landet står det dårlig til med skolebibliotekene. De har dårlige lokaler, i verste fall et bomberom i kjelleren som også brukes til lager for ødelagte kontormøbler og gjenglemt gymtøy. Andre steder er skolebiblioteket ei hylle i gangen utenfor personalrommet. Hyller som fylles opp med tilfeldig sammenraskede bøker, gjerne fra lærernes egne avlagte samling av barnebøker, bøker som har blitt til overs etter et loppemarked og bøker som er utgått fra det lokale folkebiblioteket.
Les hele kronikken her: