guri fjeldbergKva for bøker er dei ti beste barnebøkene utgitt i Norge dei siste ti åra? Har du forslag på fem titlar som bør vera med blant dei 101?

Litteraturkritikar Guri Fjeldberg har fått Statens kunstnerstipend for Kritikarar for å arbeide med prosjektet «101 barnebøker», som går ut på å velja dei 101 beste barnebøkene utgitt i Norge dei siste ti åra. Dette skal så bli ei bok med 101 presentasjonar inkludert nokre mindre essay. I ei innleiande fase ber ho nå alle som arbeider med bøker for barn og unge om å koma med innspel til titlar som ho bør vurdere å ta med. Så her har alle sjansen til å vera med på å påverke kva for bøker som blir valde ut til å vera dei 101 beste.

Oppfordringa til NBU-forfattarar: Send fem titlar du meiner MÅ vera med.

Her er invitasjonen frå Guri Fjeldberg med informasjon om prosjektet og om kriteriane:

Hurra! Jeg er tildelt statens kunstnerstipend for kritikere til prosjektet «101 barnebøker».

Jeg skal kåre de 101 beste barne- og ungdomsbøkene utgitt i Norge de siste ti åra. Nå ber jeg om innspill fra barn og unge som leser mye, og fra voksne som arbeider med barne- og ungdomslitteratur. Professor C.R. Stimpson mener at en boks verdi kan måles i hvor høyt elsket den er. Jeg ber deg sende meg en liste med fem bøker du mener er verdt å elske, fem titler som bare MÅ være med.

Kriteriene er som følger:

  •        Boka må være utgitt i      2005 eller seinere.
  •        Den må fins på norsk,      men kan godt være oversatt.
  •        Den må ha barn eller      ungdom som målgruppe.

Foreløpig ser jeg ingen grunn til å begrense meg i forhold til sjanger. Du kan foreslå alt fra sprett-opp-bøker til romaner, dikt og sakprosa. Send lista til fjeldbergs101@gmail.com. Husk at jeg er journalist, dermed er jeg forplikta til å holde hemmelig hvem som har foreslått hva. Du kan også dele lista di offentlig og delta i diskusjon om hvilke bøker som bør være med i Facebookgruppa «101 Barnebøker». Etter hvert skal prosjektet også følges opp på bloggen «de101beste.wordpress.com».

Allerede til høsten skal de første 50 titlene offentliggjøres. En bok med 101 presentasjoner inkludert noen mindre essay vil være klar ett år seinere. Målet er å gi en orientering om det beste i samtidslitteraturen for barn og ungdom, samtidig som jeg ønsker å bidra med nye tanker om hvordan vi velger ut og formidler bøker til unge lesere.

En viktig del av prosjektet er å skape debatt. Ingenting ville være bedre om noen kunne legge ut sine topp fem-lister i en Facebook-gruppe jeg har oppretta til formålet: «101 barnebøker». Her vil jeg fortløpende ta opp problemer som dukker opp med alle som ønsker å delta i debatten.