Hanne Kvist og Louis Jensen/Lilian Brøgger (ill.) er nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris frå Danmark. Hanne Kvist er nominert for boka «To af alting» (2013), Louis Jensen og Lilian Brøgger for «Halli! Hallo! Så er der nye firkantede historier» (2012). På NBU-sida vil vi i tida framover presentere nominerte frå alle dei nordiske landa.

«To af alting» av Hanne Kvist handlar om eit foreldrepar som fortel sonen sin at han frå nå av skal få to av alt, for dei skal skiljast. Men for guten rasar nå verda saman. Han har hunden Uffe og ser elles berre halve ting rundt seg. Men han ønskjer seg berre to foreldre og ein av resten.

Seinare blir guten presentert for nye steforeldre, nye søsken og ny hund, Effu. Bildeforteljinga skildrar den oppløysninga av verda gutten opplever: halvert hus, halvert klaver, halvert tv og halvert sofa.

to af altingBedømmingskomiteen skriv:

Utviklingen av denne naturkatastrofen får et markant uttrykk ved at horisontlinjen stiger høyere og høyere opp i boksidenes avlange format. Dermed blir himmelen, som for øvrig har bestått av regnskapsark og et atlasregister, presset sammen, mens en jordoverflate brer seg i bildet så hunden kan grave ut et hjem i dypet.

Her befinner gutten og hunden seg sammen med tv-en, sofaen og klaveret, som er reparert, og faren og moren kan komme på besøk via hver sin gang til det som ikke er «et lekehus, det er et hjem», som gutten uttrykker det.

Det har lyktes Hanne Kvist å skape en genuin bildebok som konsekvent holder fast i barneperspektivet. Langsomt, diskré og usvikelig sikkert uttrykker hun i en særdeles vellykket vekselvirkning mellom verbal- og bildespråk at skilsmissen ikke skjer for barnets skyld, og at den tilsynelatende gevinsten er et tap.

Når To af alting til tross for dette slutter med en tone av håp, skyldes det at det lykkes for hovedpersonen å skape sin egen sammenhengende verden avsondret fra de voksnes.

Louis Jensen og Lilian Brøgger for «Halli! Hallo! Så er der nye firkantede historier»

Med denne boka held Louis Jensen fram ein serie med firkanta historier. Forfattaren begynte i 1992 å skapa historier som han flytta inn i ei bok i kvar sin firkant.

Bedømmingskomiteen skriv:

Det var en gang en dansk forfatter og arkitekt som bestemte seg for å la ordene sine skape liv, eventyr  og poesi i 1001 firkanter. Det skjedde i det Herrens år 1992, da de første hundre historiene fant fram til mannen, som ville gi dem et hjem ved å la dem flytte inn i en bok i hver sin firkant. Arkitekten og forfatteren, som heter Jensen til etternavn og Louis til fornavn, hadde hjerte og nese for å dikte et vell av myke og runde universer som kunne fylle ut de firkantede rammene. For å dokumentere at ordene fortalte om den skinnbarlige, eventyrlige virkeligheten, tegnet Lilian Brøgger vakre bilder av alt sammen i en surrealisme som lot det ene ordet ta det andre.halli-hallo-saa-er-der-nye-firkantede-historier

Det var en sjuende gang, i det Herrens år 2012, at hundre nye firkanter ga husly til tre og hund og katt og and og nese og hjerte og finger og salmer og land og byer og alt annet som i fellesskap skapte runde livsbilder med humor og alvor og det som balanserer midt imellom. Og de var helt seg selv og brakte samtidig hilsener fra H.C. Andersen, Lewis Caroll og E.T.A. Hoffmann og andre store diktere til alle barn og voksne som har lysten til å lese med.

For å si det helt firkantet: Her finner vi de aller beste ordene i den danske litteraturen for barn. De ordene åpner dørene i firkantene sine  så leseren trygt blir ført ved øynene og hjertet og nesen rundt i verdens eventyrlige manesje. I magiske bilder av illustratøren Lilian Brøgger blir alle de firkantede historiene fanget inn.  Det er bilder som ikke lar ordene stå alene tilbake. Halli! Hallo! Her er 100 helt nye historier. Hver og en uten make. Det er aldeles makeløst gjort.

Forlaget skriv om boka:  Engang byggede en svale rede i en forfatters hår til højre for midterskilningen. Kvi-vit, sagde svalen. Kvi-vitte-vit, sagde forfatteren, hvilket på svalernes sprog betyder: Byg godt, rug blot! Så kom der 100 æg, og ud af hvert æg en lille fin svale, og i hvert næb var en lille historie, og på én gang fløj svalerne op og ind i en bogs tomme sider. Der lagde de historierne. Nu sidder de inde i bogen. Se selv efter.

Les også: Nominert til Nordisk råds BU-pris frå det samiske området: