Lumikki betyr Snøhvit på
finsk. Lumikki er også fornavnet på hovedpersonen i denne eventyrlig gode boken. Historien
som fortelles er ikke et eventyr.