Førstkomande måndag mottar kulturministeren tilrådingane frå gruppa som har gjennomgått verksemda i Norsk Kulturråd. Det skriv Bok og Samfunn:

«Mandag 2. juni kl 1200 overleverer utredningsgruppen som har gjennomgått Norsk Kulturråd sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey (H).

Leder av gruppen, Christine Hamnen, vil gjennomgå gruppens arbeid og anbefalinger før den overleveres kulturministeren, melder Kulturdepartementet.

Et av de største spenningsmomentene er om utredningen vil komme med anbefalinger som rokker ved Kulturrådets posisjon som nasjonalt organ.

De norske skribentorganisasjonene (Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Norsk Oversetterforening (NO), Norske Dramatikeres Forbund (DNF), Den norske Forfatterforening (DnF) og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)) er blant aktørene som har sendt inn innspill til gjennomgangen. I sin tekst advarer de sterkt mot å splitte Norsk Kulturfonds midler til fordel for regionale fond:

”Det er avgjørende for oss at Norsk Kulturråd forblir et nasjonalt organ og at det administrativt ikke deles opp i regioner eller distriktskontorer. (…) Det er en opplagt fordel for oss og våre medlemmer at vi kan forholde oss til én administrasjon med høy kompetanse,” skriver de blant annet.

I tillegg til den administrative fordelen trekker skribentorganisasjonene frem viktigheten av at de kunstneriske vurderingene skjer av fagfeller og ikke blir desentralisert.

”Fagfellevurderingen i nasjonalt oppnevnte råd og utvalg er i dag med på å sikre likebehandling og opprettholder kompetent kunstfaglig vurdering av søknader og tildelinger.”

Mer informasjon om gjennomgangen og de innsendte innspillene finnes på Kulturrådets hjemmeside