Oppegård kommune vil kuttet i skolebibliotekene sine. NBUs medlemmer har undertegnet et opprop mot kuttene.

Kjære ordfører Ildri Eidem Løvaas og kommunestyret i Oppegård.

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere har mottatt mange bekymringsmeldinger om skolebibliotekene i Oppegård kommune og faren for nedbemanning og manglende innkjøp av nye bøker. Vi vil med dette oppfordre politikerne i kommunen om tenke seg om og vurdere om dere virkelig vil la kutt i kommunebudsjettet gå ut over skolebarnas mulighet til å tilegne seg lesekunnskap.

Vi har forståelse for at det er vanskelig å foreta kutt i budsjett og at det vil bli protester uansett hvor disse foretas. Vi vil likevel minne om at skolebibliotekene er en lovpålagt tjeneste nedfelt i Opplæringsloven, hvor det heter: ”Elevene skal ha tilgang til skolebibliotek”. I forskriften heter det: ”Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida, slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for skolen.”

Loven er dermed åpen for tolkninger, siden det ikke bestemmes noe om tilgjenglighet i tid og kvaliteten på den litteraturen som lånes ut fra skolebibliotekene. Likevel har svært mange kommuner sett verdien av å ha gode skolebibliotek, gjerne som et sentralt midtpunkt i skolen. All aktivitet og all opplæring i skolen krever lesing. Lesing skal også være kulturell stimulans for skolebarna.

Dette oppropet er undertegnet engasjerte norske barne- og ungdomsbokforfattere, som alle har hatt mye kontakt med skoler og skolebibliotek og som ser stor forskjell på leseferdighet og leseglede mellom elever med dårlig skolebibliotekstilbud og de med godt tilbud.

Tiril Valeur

Torgeir Rebolledo Pedersen

Unni Lindell

Ingelin Røssland

Frøydis Alvær

Kim Småge

Klaus Hagerup

Laura Djupvik

Tor Edvin Dahl

Paal-Helge Haugen

Britt Karin Larsen

Philip Newth

Kirsten Sødal

Kine Hellebust

Anne-Berit Aspås

Vigdis Hjorth

Grete Kristine Jenseg

Ingeborg Arvola

Andrea Bræin Hovig

Gro Dahle

Stian Hole

Synne Sun Løes

Janne Aasebø Johnsen

Harald Rosenløw Eeg

Ragnar Hovland

Bente Lohne

Tore Elias Hoel

Anne B. Ragde

Yngvil Armand

Henrik Hovland

Elen Betanzo

Camilla Kuhn

Gerd Grønvold Saue

Jan-Kåre Øien

Kari W. Sverdrup

Helga Gunerius Eriksen

Anders A. Johansen

Ole Røsholdt

Sissel Chipman

Annette Münch

Hans Erik Sande

Wenche Blomberg

Magnhild Bruheim

Aksel  Selmer

Anna Fiske

Bjørn Andreas Bull-Hansen

Dag Skogheim

Svein Woje

Kristian Kapelrud

Sigbjørn Mostue

Anneli Klepp

Bjørn Høvik

Arnt Birkedal

Per Olav Kaldestad

Guri B. Hagen

Caterina Cattaneo

Liv Frohde

Torbjørn Moen

Bjørg Øygarden

Wera Sæther

Bjørn F. Rørvik

Hanne Bramness

Ingvild H. Rishøi

Linde Hagerup

Øistein Hølleland

Per Knutsen

Anette Diesen

Lars Mæhle

Rune Johan Andersson

Heikki Gröhn

Bjørn Sortland

Gro Røsth

Marit Nicolaysen

Linn T. Sunne

Erling Kittelsen

Rune Belsvik

Sverre Asmervik

Reidar Kjelsen

Tania Kjeldset

Lise Männikkö

Ragnar Aalbu

Stein Erik Lunde

Tor Arve Røssland

Charlotte Glaser Munch

Anne Østby

Mari Kjetun

Aina Basso

Roald Kaldestad

Steffen Sørum

Bjørn Ingvaldsen